Domov Poradňa Stránka 4

Poradňa

Kupujeme dom pri potoku. Viem, že poisťovne majú nejako rozdelené rizikové miesta na Slovensku,...

V súčasnosti je pre prijatie do poistenie rozhodujúci technický stav rodinného domu bez ohľadu na miesto poistenia, kde sa rodinný dom nachádza. V prípade poistenia rodinného domu a domácnosti v rodinnom dome, ak je...

Aký je rozdiel medzi produktom Farbička a Farbička plus?

Produkty s označením Plus používajú maklérske spoločnosti, ide o takmer totožný produkt, rôzny môže byť teda spôsob uzatvorenia zmluvy.

Dobrý deň, je u Vás možnosť poistiť sa aj vtedy, ak v práci spôsobím...

Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je vylúčená zodpovednosť za škodu spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať (tzv. hmotná zodpovednosť). Toto riziko nie je možné na slovenskom...

Dobrý deň, rád by som sa Vás opýtal či ponúkate aj poistenie v prípade,...

Zamestnanec si môže uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Toto poistenie kryje všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi,...

Môžem uzatvoriť poistku (napr. na 5 rokov) pre moje vnúčatá tak, že oni a...

Žiaľ, nie je to možné, potrebujeme súhlas zákonných zástupcov.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné sa u Vás poistiť...

Životné poistenie má aj pripoistenie na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, môže zmierniť finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov. Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým...

Existuje poistenie proti zlému poisteniu?

Nerozumieme odpovedi, preto nebudeme odpovedať na danú otázku.

Mám u vás PZP na auto.Auto chcem darovať vnukovi, ako mám s PZP zaplateným...

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zanikne okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Nespotrebované poistné sa následne vráti poistníkovi, ktorého zmluva zanikla.

Dobry den!Ktore poistenie si mam založit,ak sa chcem dat životnu poistku?

Odporúčame Vám Investičné životné poistenie - Program Môj Život. Allianz – Slovenská poisťovňa ním ponúka široké spektrum krytia rizík a klientovi tak umožňuje budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Táto variabilita zostáva nezmenená...

dobrý deň chcela by som opýtať syn je u vás poistený aj proti úrazu...

Poistenie do hôr je vhodné pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti. Poistenie je možné uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní. Poistenie na zásah HZS je...