Mám u vás PZP na auto.Auto chcem darovať vnukovi, ako mám s PZP zaplateným na celý rok 2015 postupovať?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zanikne okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Nespotrebované poistné sa následne vráti poistníkovi, ktorého zmluva zanikla.