Kontakt

Adresa

Gertbau s.r.o.
Gorkého 3
801 01 Bratislava

Telefón:

02/624 10 659
0905 303 492

Vzorky preberáme na korešp.adrese:

Medveďová 21/65
851 04 Bratislava

E-mail:

redakcia.lpz@gmail.com