Môžem uzatvoriť poistku (napr. na 5 rokov) pre moje vnúčatá tak, že oni a ani ich rodičia by o tom nevedeli?

Žiaľ, nie je to možné, potrebujeme súhlas zákonných zástupcov.