Aké poistenie na dovolenku?

Otázka:
S rodinou sa chystáme na dovolenku do Chorvátska. Stačí, ak máme Európsky preukaz cestovného poistenia a čo všetko mi kryje, alebo sa musím pripoistiť v komerčnej poisťovni? A čo všetko si mám poistiť?

                                                                                                                                                                                                                     Silvia, Zvolen

Andrea Leskovská - Allianz-SP
Odpovedá: Andrea Leskovská – riaditeľka odboru manažmentu produktov Allianz – SP

Hoci pri cestách do mnohých krajín Európy (EHP a Švajčiarska), a teda aj v Chorvátsku platí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), takto poskytovaná zdravotná starostlivosť má určité obmedzenia. Hlavný rozdiel je v tom, že kým komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, Európsky preukaz zdravotného poistenia kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to len v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia v danej krajine. V mnohých letoviskách nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia, alebo v urgentných prípadoch nie sú najbližšou dostupnou alternatívou. Takisto v mnohých krajinách sú v rámci verejného zdravotného poistenia zavedené rôzne poplatky a spoluúčasti, ktoré si pacient musí uhradiť, napríklad celú cenu liekov v Taliansku, alebo až 30-percentnú spoluúčasť za ošetrenie vo Francúzsku. Európsky zdravotný preukaz navyše nekryje transport pacienta späť na Slovensko, neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine, ani nie sú poskytované ďalšie služby bežné v komerčnom poistení.

Odporúčame preto aj pri ceste do Chorvátska, uzavrieť komerčné cestovné poistenie, kde sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov, tak ako aj asistenčné služby. Okrem toho, len v komerčnom poistení je možné uzatvoriť si poistenie batožiny, úrazu, poistenie stornovacích poplatkov a poistenie zodpovednosti za škodu. Myslieť na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému je užitočné najmä pri cestách do zahraničia, kde si poškodení neváhajú vymáhať náhradu škody aj súdnou cestou, napríklad za ušlý zárobok pri spôsobenej škode na zdraví. Tieto náklady spolu so súdnymi trovami sa môžu vyšplhať až na desiatky tisíc eur a ak vinník nemá poistenú zodpovednosť za škodu, odškodnenie spolu s náhradou súdnych trov ostáva na jeho pleciach.

V Allianz – SP môžete cestovné poistenie uzavrieť jednoducho a rýchlo aj tesne pred odchodom na dovolenku, hoci aj z letiska, a to prostredníctvom online formulára, cez sms, telefonicky, alebo cez mobilnú aplikáciu vo svojom smartfóne. Viac informácií nájdete na stránke: www.allianzsp.sk