Existuje poistenie kde mi poisťovňa preplatí liečenie v zahraničí?

Allianz SP

Otázka:
Ak ochoriem na rakovinu, potrebujem transplantáciu alebo mám iné závažné ochorenie a nie som spokojná s liečbou v slovenských zdravotníckych zariadeniach, môže mi poisťovňa preplatiť liečenie v zahraničí? Existuje takéto poistenie? Viera, Zvolen

Feriencikova_Allianz - SP
Anastázia Ferienčíková – produktová manažérka oddelenia manažmentu životných produktov Allianz – SP

Áno. Klientom, ktorí chcú mať istotu, že v prípade vážneho ochorenia bude o nich dobre postarané, veľmi odporúčame uzavrieť poistenie Allianz Best Doctors Plus, ktoré im zabezpečí liečbu v špičkových zahraničných nemocniciach a konzultáciu s najlepšími svetovými odborníkmi. Pri vážnej diagnóze poisťovňa nájde vyhovujúcich lekárov a liečebné centrá po celom svete a klientovi umožní vybrať si miesto liečby. Poisťovňa preplatí klientovi liečbu až do výšky 2 miliónov eur celej poistnej doby počas celej poistnej doby a zabezpečí a pokryje prepravu klienta, sprevádzajúcej osoby a darcu a ubytovanie a to až do výšky 22- tisíc eur. Ide o unikátny produkt na našom trhu, ktorý zabezpečí a finančne pokryje liečbu pri diagnózach ako sú liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu, liečba nádoruin-situ, premalígnych zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého alebo vysokého stupňa, by-pass koronárnej artérie, náhrada srdcovej chlopne, neurochirurgický zákrok na mozgu a/alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, chirurgický zásah na mieche z dôvodu nezhubného nádoru miechy, transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň. A keďže liečba závažných ochorení je nákladná a zdĺhavá, pacient má v rámci poistenia nárok aj na krytie špeciálnej medikamentóznej liečby počas celej doby poistenia až do maximálnej výšky 50-tisíc eur, čím mu zabezpečíme pokračovanie v liečbe aj po návrate na Slovensko liekmi, ktoré sú u nás registrované a predávané. Poistenie Allianz Best Doctors Plus je dostupné pre       dospelých, deti, ale aj pre seniorov.

logo ASP ONE_287

Všetky podrobnosti nájdete na : www.allianzbestdoctors.sk