Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné sa u Vás poistiť aj v prípade straty zamestnania (mám namysli poberanie zvýšenej dávky v nezamestnanosti). Ďakujem.

Životné poistenie má aj pripoistenie na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, môže zmierniť finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.