Dobrý deň, je u Vás možnosť poistiť sa aj vtedy, ak v práci spôsobím manko? Ak áno, sú aj nejaké úrovne podľa výšky manka? Ďakujem.

Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je vylúčená zodpovednosť za škodu spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať (tzv. hmotná zodpovednosť). Toto riziko nie je možné na slovenskom poistnom trhu štandardne pripoistiť.