Domov Poradňa Stránka 14

Poradňa

Pekný večer, nedávno sme si kupili pozemok a momentálne začíname na nom stavať, teda...

Poistenie budovy zahŕňa aj poistenie budovy, ktorá je len vo výstavbe a to je možné už od momentu ohlásenia stavebných prác. Spolu s poistením budovy sú poistene v rovnakom rozsahu poistného krytia aj stavebný...

Dobrý den, chcem sa spýtať ake poistenie by som mala voliť ak chcem aby...

V poistení Môj domov je možné poistiť nehnuteľnosť, hnuteľné veci, zodpovednosť za škodu ako aj záhradu, t.j. rastliny a stromy, pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou akou je aj víchrica. Víchrica je riziko,...

Ako je to s cestovným poistením mimo EU,je drahšie?

Európska únia nie je ako zóna osobitne vyčlenená - zonácia je  geograficky Európa, svet okrem USA a Kanady a svet, pričom poistné je v rámci zóny A (Európa) najnižšie. Ceny sú rôzne podľa druhu produktu, ...

Čo všetko zahŕňa životné poistenie?

Programy kapitálového životného poistenia obsahujú tradičné životné poistenie (poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad úmrtia) a širokú škálu pripoistení. Programy investičného životného poistenia obsahujú investičné životné poistenie (plnenie...

Existuje nejaká forma poistenia pri rizikovom tehotenstve?

Áno, poskytujeme ženám poistenie predtým, než sa rozhodnú otehotnieť. To kryje ich pobyt v nemocnici.

Dobrý deň prajem. Mám možno jednoduchú, no pre mňa tak trocha zaujímavú otázku a...

Programy kapitálového životného poistenia obsahujú tradičné životné poistenie (poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad úmrtia) a širokú škálu pripoistení. Programy investičného životného poistenia obsahujú investičné životné poistenie (plnenie...

Prečo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Povinnosť uzavrieť povinne zmluvne poistenie ustanovuje zákon č. č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, kde v zmysle § 3 má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového...

Mala by som záujem o poistku pre moju 16 ročnú dcéru. Veľa cestuje a...

Samozrejme, Vaša dcéra si môže vybrať medzi kapitálovým životným poistením a investičným životným poistením. Ak sa aktívne venuje športu, odporúčame aj komplexný balík úrazového poistenia.

Robím s peniazmi a registr.pokladňou, odporučili by ste mi nejaké poistenie?

V prípade, ak ste v pracovnom pomere, môžete si uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo...

Zaujímalo by ma poistenie zásob právnickej osoby, ďakujem.

Poistenie podnikateľov v APS v sebe zahŕňa aj možnosť poistenia hnuteľných vecí. Hnuteľné veci predstavujú okrem položky zariadenia podnikateľských priestorov (nábytok, počítače, stroje) aj položku skladové zásoby, teda tovar určený na predaj, či ďalšie...