Zaujímalo by ma poistenie zásob právnickej osoby, ďakujem.

Poistenie podnikateľov v APS v sebe zahŕňa aj možnosť poistenia hnuteľných vecí. Hnuteľné veci predstavujú okrem položky zariadenia podnikateľských priestorov (nábytok, počítače, stroje) aj položku skladové zásoby, teda tovar určený na predaj, či ďalšie spracovanie. Poistenie zásob sa dojednáva na novú hodnotu, pričom je dôležité pri stanovení poistnej sumy zohľadniť kolísavé množstvo zásob počas roka. Nízke rozdiely v hodnote zásob je možné riešiť stanovením maximálnej hodnoty na celý rok. V prípade, že klient má sezónne navýšenie hodnoty zásob odporúčame riešiť to zmenou poistnej zmluvy na dané obdobie.