Vykurovacia sezóna sa začala. Požiar môže spôsobiť zlý stav komína, ale aj susedia

19  Teplých jesenných dní je čoraz menej a vykurovacia sezóna sa už začala. Každý komín by mal byť pred jej nástupom technicky v poriadku. Neudržiavané komíny, krby alebo kotle ústredného kúrenia sú totiž stále častou príčinou požiarov.

Stúpa aj počet požiarov z nepozornosti, požiarov, ktoré vzniknú úmyselne a tradične najčastejšie vzniká oheň následkom skratu v elektroinštalácii. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje každoročne niekoľko stoviek požiarov s miliónovými škodami. Minulý rok priniesol konkrétne 634 požiarov s celkovou škodou 1 605 307 eur a od začiatku roka 2014 je už registrovaných ďalších 424 prípadov. Kritické zimné mesiace však ešte len prídu.

 

Nepodceňujte revíziu komína

Následky požiarov mávajú odlišný rozsah. Likvidátori sa pravidelne stretávajú s rôznymi škodami; od zadymených miestností, cez poškodenie zariadenia domácnosti, až po výbuchy či rozsiahle požiare s deštrukciou celej nehnuteľnosti. To, čo poisťovňu zaujíma najviac, sú príčiny požiaru. Je dôležité zistiť, či bol požiar zavinený úmyselne alebo z nedbanlivosti, prípadne, či za vznik požiaru môže zlý technický stav. Poisťovňa vyhotoví expertízu s ohľadom na závažnosť porušenia povinností klienta a mieru jeho zavinenia. Ak je vysoká, poisťovňa môže uvažovať o znížení plnenia.

Pokiaľ dôjde k požiaru v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov alebo komínov, poisťovňa od klienta požaduje dokument o revízii komína alebo záznamy o jeho kontrolách. To však neznamená, že poisťovňa automaticky kráti alebo úplne odmietne poistné plnenie tomu, kto ich nemá. Každý prípad sa posudzuje individuálne a krátenie za neuskutočnenú revíziu komína sa uplatňuje len v prípade príčinnej súvislosti s požiarom. Pokiaľ poistený spôsobil požiarom škodu iba sám sebe, stačí mu vlastné poistenie majetku. Pokiaľ však škodu spôsobil aj susedom, musí mať dojednané poistenie zodpovednosti za škodu

 

Lepší sused neplatič ako podpaľač

Nielen zanesené komíny, ale aj susedia sú ďalším veľmi rizikovým faktorom. „Mali sme poistnú udalosť – úmyselne podpálené auto v garážovom státí bytového domu. Požiar sa rozšíril do niekoľkých bytov nad garážou a do spoločných priestorov bytovky. Poškodených bolo aj viacero áut v garáži,“ hovorí riaditeľ odboru likvidácie v Allianz – SP, Jozef Hrdý.

Ďalšiu nepríjemnú skúsenosť mali majitelia rodinného domu. „Pod základmi ich domu z vedenia unikal plyn. Došlo k jeho nahromadeniu v pivničných priestoroch a k rozsiahlemu výbuchu, ktorý spôsobil totálnu deštrukciu domu,“ dodáva Jozef Hrdý.

 

Nech je hasiť posledná možnosť

V prípade požiaru, ktorý sa rozšíri z ohniska i na ostatné byty alebo objekty iných vlastníkov, je za škody zodpovedný podpaľač. Pokiaľ sa preukáže jeho nedbanlivosť, porušenie povinnosti alebo dokonca úmysel, musí sa pripraviť na to, že vzniknutú škodu na majetku susedov zaplatí.

Zamestnanci likvidácie Allianz – SP sa často stretávajú práve s nedbanlivosťou. Ľudia umiestňujú horľavé materiály v blízkosti komínových telies, neodborne manipulujú s horľavinami, s otvoreným ohňom a sviečkami. Preto je dobré myslieť aj na správny výber poistenia. Odborníci klientom odporúčajú dojednať si nielen poistenie majetku, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu pre prípad, že by sa pri požiari oheň rozšíril aj do ostatných bytov.