Viete si merať krvný tlak? Až 1 z 3 ľudí nevie ako na to!

meranie tlaku

Zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, avšak s rastúcim vekom sa zvyšuje riziko zdravotných problémov. Nemusíte byť na dôchodku, zdravotné problémy prichádzajú v čoraz nižšom veku.  Zvyšuje sa aj krvný tlak. Vysoký krvný tlak patrí v dnešnej dobe k ochoreniam, ktoré sa vyskytujú u stále väčšej skupiny ľudí. 

Na choroby spôsobené vysokým krvným tlakom celosvetovo ročne zomiera 7 miliónov ľudí. Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac ako všetky typy rakoviny spolu, pričom u žien je toto percento vyššie ako u mužov. Hypertenzia patrí medzi prioritné rizikové faktory ochorení srdca aj na Slovensku.Na vysoký krvný tlak sa u nás lieči až 63% ľudí. Existuje predpoklad, že v roku 2030 bude až 40 % obyvateľstva trpieť nejakou formou kardiovaskulárnych ochorení. S poruchou srdcového rytmu, fibriláciou predsiení srdca, sa trápi zhruba každý desiaty človek vo vyššom veku. Avšak vplyvom súčasnej hektickej doby a nezdravého životného štýlu postihuje toto ochorenie srdca i čoraz viac mladých ľudí. Hoci je fibrilácia predsiení srdca jedným z najfrekventovanejších ochorení nášho najvzácnejšieho orgánu, až 60-70 % ľudí netuší, že pre nich predstavuje hrozbu. Podľa výskumu si dokonca až 1 z 3 ľudí nevie správne merať krvný tlak. Aj táto nevedomosť môže mať fatalné následky na zdravie.

Nebezpečná ranná hypertenzia
Najvyšší krvný tlak mávame krátko po prebudení. Ranná hypertenzia je definovaná ako týždenná priemerná hodnota ranného krvného tlaku, ktorý sa meria 1 až 2 hodiny po prebudení presahuje 135/85 mmHg. Existujú dva typy rannej hypertenzie. V prvom prípade môže ísť o pacientov, ktorí majú konštantne vysoký krvný tlak počas noci, alebo krvný tlak zvyšujúci sa počas spánku. V druhom prípade ide o pacientov s extrémnym poklesom krvného tlaku v noci a extrémnym nárastom ráno. V oboch prípadoch je veľmi ťažké zistiť rannú hypertenziu. Do času, kedy pacient navštívi lekára, sa krvný tlak pacienta zníži, čím sa znemožní správna diagnóza. Práve preto doktori odporúčajú pravidelné domáce meranie krvného tlaku.

Koho hypertenzia ohrozuje?
Vysoký krvný tlak by sme nemali ignorovať! Ak sa k nemu pripojí nezdravý životný štýl, stres, obezita, fajčenie a u žien užívanie antikoncepcie, môžeme si veľmi rýchlo zavariť na nebezpečnú mozgovú príhodu alebo infarkt myokardu. Už dávno neplatí, že vysoký krvný tlak a s ním súvisiace ochorenia ohrozujú len ľudí vo vyššom veku. Krvný tlak je preto nutné mať pod kontrolou a pravidelne si ho doma merať tlakomerom. Do rizikovej skupiny obyvateľstva automaticky patria i ľudia, v ktorých rodine sa už mozgová príhoda vyskytla. Aj napriek správne nastavenému životnému štýlu  je genetická predispozícia neovplyvniteľným faktorom. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc, FESC definuje ohrozenú skupinu obyvateľstva nasledovne:„Sú to predovšetkým pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetici, fajčiari a pacienti vyšších vekových kategórií. Znepokojujúce však je, že v poslednom období vídavame, že už aj u mladších ľudí sa objavujú mozgové porážky. Za posledné obdobie som sa dokonca stretol so štyrmi prípadmi žien vo veku od 30–40 rokov, ktoré dostali mozgovú porážku, pričom pri jednom z nich išlo o ženu v siedmom mesiaci tehotenstva. Ženy majú takmer trikrát častejšie mozgové porážky ako muži. Ďalšiu rizikovú skupinu predstavujú ľudia trpiaci fibriláciou predsiení. Táto arytmia sa vyskytuje u starších ľudí (nad 60 rokov). U mladých býva veľmi zriedkavá.“

Čo je krvný tlak a hypertenzia?
Krvný tlak je tlak vytvorený srdcom na pumpovanie krvi cez cievy. Naše srdce sa zmrští každý deň približne 100 000-krát a zakaždým s rozličnými hodnotami tlaku. Aj tie najmenšie zmeny v organizme či jeho okolí sa okamžite premietnu na výsledkoch merania. Čoraz viac ľudí trpí vyšším krvným tlakom, ktorého hodnoty sa dostávajú až nad optimálnu úroveň. Krvný tlak ukazuje výkonnosť srdca a priechodnosť ciev. Od ich funkčnosti závisí, či sa potrebná krv nesúca so sebou živiny a kyslík dostane do všetkých životne dôležitých orgánov nášho tela. Je dôležitý aj pre žilový systém, aby dokázal odvádzať z tela odpadové látky vrátane oxidu uhličitého. Je to tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev. Výška krvného tlaku závisí od intenzity práce, ktorú vykonávame, od zdravotného stavu srdca a od priechodnosti ciev. Krvný tlak v priebehu dňa a noci kolíše, najnižší je počas spánku. Ak sme v pokojnom stave, naše srdce sa počas jednej minúty stiahne približne 60-90 x, aby vytlačilo potrebné množstvo krvi do ciev. Vytlačená krv putuje tepnami, artériami a vlásočnicami k jednotlivým orgánom a odovzdáva im potrebné živiny a kyslík. Srdce pracuje v dvoch fázach. Prvú, pri ktorej je krvný tlak najvyšší, nazývame systola. Počas systoly sa srdcový sval stiahne a krv je vytláčaná zo srdca cez aortu do cievneho riečišťa pod tlakom, ktorý nazývame systolický. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo v zázname o hodnote krvného tlaku, napr. 120/80 mmHg. Výška systolického tlaku závisí od zdravotného stavu srdcového svalu, od priechodnosti ciev a od telesnej záťaže. Po fáze systolickej prichádza fáza diastolická. Počas nej je srdcový sval uvoľnený a plní sa krvou. V diastole je krvný tlak najnižší a nazýva sa diastolický. Jeho hodnota je vyjadrená druhým číslom v zázname s hodnotou krvného tlaku. Výška diastolického tlaku závisí od priechodnosti ciev v okrajových častiach tela, v rukách, nohách a mozgu. Ak sú cievy upchaté napr. tukovými usadeninami, zúžené nikotínom z cigariet alebo človek trpí obezitou, srdce musí vyvinúť oveľa väčší tlak, aby krv prekonala zúženie a dostala sa úspešne k orgánom. Rozvíja sa vysoký krvný tlak – hypertenzia.

Ako na domáce meranie tlaku?
Pri meraní tlaku existuje niekoľko zásad, ktoré by mal dodržiavať každý pacient. Pred meraním tlaku by ste najmenej 30 minút nemali nič jesť, ani piť kávu, cvičiť alebo fajčiť. Človek, ktorý si meria tlak by sa mal posadiť a uvoľniť sa. Tlak by sa mal merať po minimálne 10 minútovom upokojení. Pacient by nemal mať skrížené nohy, aby nezabraňoval normálnemu prietoku krvi v končatinách. Testovaný človek by si nemal vyhŕňať rukáv, pretože to môže sťahovať ruku a brániť voľnému prietoku krvi. Manžeta dokáže odmerať krvný tlak aj cez tenké oblečenie. Predlaktie má byť jemne opreté o stôl. Počas merania má mať pacient ruku mierne zohnutú v lakti, nesmie ňou hýbať a ani rozprávať. Manžeta tlakomeru sa umiestňuje 2 cm nad lakťovú jamku. Hadička by mala vždy smerovať k lakťovej jamke. Potom je potrebné zapnúť tlakomer a spustí sa meranie. Manžeta sa nafúkne a pomaly sa sfúkne. Pacient by si mal zaznačiť nie len nadmerné hodnoty, ale všetky namerané hodnoty. Inak dochádza k výpočtu falošného vysokého priemeru. Ideálne je merať krvný tlak 3-krát a smerodajný je priemer z 2. a 3. merania. Medzi meraniami by sa malo čakať 2 – 3 minúty. Namerané hodnoty by si mal každý pacient zaznamenať a sledovať ich dlhodobý trend.

Merajte si krvný tlak!
Domáce meranie krvného tlaku sa odporúča ako preventívny prostriedok a aj ako štandardný doplnok liečby hypertenzie. Výhoda domáceho merania krvného tlaku spočíva najmä v tom, že si môžete svoj krvný tlak sledovať pravidelne v určitom čase a za normálnych každodenných podmienok. Tým sa vyhnete umelo zvýšeným hodnotám spôsobeným nervozitou v cudzom prostredí ordinácie lekára (tzv. syndróm bieleho plášťa). Kvalitný tlakomer práve pre Vás vhodný, vám najlepšie odporučí školený profesionál s dlhoročnou praxou, najlepšie v lekárni, alebo zdravotníckych potrebách. Nezabúdajte na pravidelné meranie krvného tlaku. Môžete si tak zabezpečiť príjemný život bez kardiovaskulárnych ochorení!