Sebarozvoj – Ako objaviť svoj tvorivý potenciál, schopnosti a talenty

Ako nájsť vnútornú harmóniu a naplnenie v dnešnom rýchlom kolobehu života? Ako nájsť tú najlepšiu cestu pre seba, ktorá nám umožní posúvať sa ďalej vo svojom živote – cez dôveru, sebahodnotu a sebalásku? Je možné vedome rásť, tvoriť si svoj život a objavovať svoje šťastie a vnútorné naplnenie?

 

Každý máme v sebe úžasný potenciál. Jedinečnú esenciu osobnosti, dary a talenty. Niektorí z nás si to uvedomujú, ďalší o tom pochybujú aj napriek tomu, že sa im to stále ukazuje a iní tomu neveria. Nič na tom nemení fakt, že tak to je. Tak ako “škaredšie” telo nie je o nič menej funkčné ako to “krásne”, v oboch funguje každú sekundu obrovské množstvo procesov. Z toho vyplýva, že je to vec perspektívy, ako sa na to pozrieme.

Predpokladajme teda, že je to tak a každý to máme v sebe. Tvorivý potenciál, kreativitu, vnútornú silu. No tu nastáva dôležitá otázka, ako to objaviť a používať pre náš život a v náš prospech – osobný aj profesionálny. Na to, aby sme sa spojili s touto tvorivou energiou, potrebujeme sa dostať do hlbokého meditačného stavu, kde dokážeme vnímať naše prepojenie s energiou všetkého čo je. Táto energia balancuje naše telo a pomáha nám si uvedomovať a objaviť samých seba a tým v nás odomknúť náš potenciál.

Miroslav Haranta

Na seminároch Thetahealing sa učíme v meditácii spojiť s touto energiou všetkého a naučíme sa postupy, ako ju smerovať a používať v náš prospech a taktiež ju môžeme použiť na pomoc iným. Postupne sa nám tým otvára vedomie, vnímanie a psychické schopnosti, o ktorých sme si mysleli, že to majú len vyvolení, ak sme vôbec tomu verili. Meditácia s metódou thetahealing nám pomáha objaviť prekážky a bloky v živote a zároveň pracovať s našou mysľou a programami, ktoré nás denne ovládajú, na hlbokej úrovni podvedomia. Pomáha nám otvárať tvorivú energiu a silu. ThetaHealing je komplexná meditačná a uzdravujúca technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu v našom osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví, atď., vďaka ktorej môžeme prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život.

ThetaHealing© pracuje s presvedčeniami uloženými hlboko v našom podvedomí a umožňuje nájsť a odhaliť nepotrebné negatívne programy, presvedčenia a vzorce správania, ktoré následne nahrádza pozitívnymi. Toto umožňuje využívať naplno schopnosti, zručnosti, prirodzené nadanie, ktoré sú v každom z nás a pozitívne napredovať v živote. Jej účinky sú okamžité a je vhodná pre každého. Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, ktoré vznikli vďaka základným, genetickým či historickým presvedčeniam, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia. Tieto presvedčenia a programy nám v reálnom živote bránia v dosahovaní svojho potenciálu a častokrát nás vedú k rozhodnutiam, s ktorými nie sme spokojní, či situáciám v živote, s ktorými si nevieme pomôcť a dookola sa nám opakujú. Účastníci sa naučia identifikovať svoje vlastné presvedčenia, ako aj presvedčenia druhých. To vedie k odhaleniu celých systémov presvedčení. Ukážeme si, ako odhaliť a obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich pozitívnymi a podporujúcimi. Metóda umožňuje získať prístup k vlastným intuitívnym schopnostiam a napredovaniu v živote a spolu s vnútornou slobodou vedie k harmónii našej duše, tela a radosti zo života.

Základný kurz liečenia a práce s metódou Thetahealing© vás naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu.

Príďte aj vy objaviť, čo sa vo vás skrýva, a začnite svoju cestu k naplnenejšiemu životu. Viac informácií o mne a seminároch Thetahealing nájdete na: www haranta.sk. Najbližší seminár Thetahealing sa bude konať formou živého vysielania, online, z pohodlia vášho domova, už 29.-31. januára 2021.

 

Autor: Miroslav Haranta