Poznajte svoj krvný tlak

Hypertenzia

Hypertenzia je globálna epidémia. Z dôvodu vysokého krvného tlaku alebo hypertenzie zomrie na svete ročne viac než 7 miliónov ľudí. Už 12-krát bol 17. mája Svetový deň hypertenzie.

Jeho cieľom je podporiť verejné povedomie o hypertenzii a pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť prevencie a kontroly tohto tichého zabijaka – modernej epidémie. Tohtoročná téma kampane je #KnowYourNumbers, čo možno voľne preložiť ako „Poznaj svoj krvný tlak„. Viete ako si ho správne merať?

Poznajte svoj krvný tlak
Hypertenzia alebo vysoký krvný tlak je chorobný stav, ktorý sa uplatňuje ako úplne nezávislý rizikový činiteľ pri vzniku poškodenia orgánov, orgánových systémov (mozog, obličky, srdcovocievny systém) a pri závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza a mozgové krvácanie). S pribúdajúcimi rokmi cievy človeka tvrdnú, stávajú sa menej elastické. To nastane u každého človeka bez ohľadu na výšku krvného tlaku, ale u osôb s hypertenziou nastáva tento proces oveľa skôr. Ak dôjde k poškodeniu ciev zásobujúcich mozog, môže vzniknúť porážka, pri postihnutí ciev srdca sa môže vyvinúť infarkt, podobne môže dôjsť aj k postihnutiu obličiek či zraku. Poškodenie mozgu sa môže prejaviť ako ischemická cievna mozgová príhoda (nedokrvenie) alebo krvácanie do mozgu (hemoragická mozgová príhoda). Až 90 – 95 % prípadov vysokého krvného tlaku nemá známu príčinu. Niektoré faktory však zvyšujú pravdepodobnosť, že sa toto ochorenie rozvinie. Medzi faktory, ktoré vieme ovplyvniť patrí: obezita, nadmerné solenie, nadmerná konzumácia alkoholu, stres a nedostatok pohybovej aktivity. Liečbou hypertenzie možno dosiahnuť zníženie výskytu porážky až o 40 – 50 %.

Merajte si krvný tlak
V súčasnosti je veľmi ľahké pravidelne si kontrolovať svoj krvný tlak. Domáce meranie krvného tlaku sa odporúča ako preventívny prostriedok a aj ako štandardný doplnok liečby hypertenzie. Výhoda domáceho merania krvného tlaku spočíva najmä v tom, že si môžete svoj krvný tlak sledovať pravidelne v určitom čase a za normálnych každodenných podmienok. Tým sa vyhnete umelo zvýšeným hodnotám spôsobeným nervozitou v cudzom prostredí ordinácie lekára (tzv. syndróm bieleho plášťa). Kvalitný tlakomer práve pre vás vhodný, najlepšie odporučí školený profesionál s dlhoročnou praxou, najlepšie v lekárni, alebo zdravotníckych potrebách. Určite sa pýtajte na tradíciu, ale aj technické inovácie výrobcu, dĺžku záruky a spoľahlivosť miestneho servisu, certifikáty presnosti a možnosti kalibrácie,“ radí Šimon Peter, odborník na tlakomery.

Čo je hypertenzia?
Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia je ochorenie, ktoré často prebieha úplne bez príznakov, a preto o ňom dlhú dobu pacient vôbec nemusí vedieť. Hypertenzia je rozdelená na dva typy (primárna, alebo esenciálna hypertenzia a sekundárna hypertenzia) na základe jej príčinných faktorov. Primárna hypertenzia je bežnejší typ, avšak jej príčiny nie sú známe. Zatiaľ čo príčinou sekundárnej hypertenzie sú poškodenie obličiek, syndróm spánkového apnoe, nádory, rekreačné drogy, dysfunkcia štítnej žľazy, korekcia aorty, stav súvisiaci s tehotenstvom, nadmerné alebo nesprávne lieky, alkoholické nápoje, negatívny životný štýl a nezdravé potraviny. Ide o dedičné ochorenie, ktoré možno dediť od rodičov. Súvisí aj s rodinnou anamnézou diabetu, obezitou, fajčením, nedostatkom cvičenia, nadmerným užívaním alkoholických nápojov a užívaním perorálnych kontraceptív. Nie je ľahké sa vyhnúť primárnej hypertenzii, avšak sekundárna hypertenzia je vážny stav, ktorý sa dá liečiť a v určitých prípadoch aj vyliečiť. Je potrebné zmeniť niektoré zvyky životného štýlu a dodržiavať zdravé životné návyky. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc, FESC definuje ohrozenú skupinu obyvateľstva nasledovne: „Sú to predovšetkým pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetici, fajčiari a pacienti vyšších vekových kategórií. Znepokojujúce však je, že v poslednom období vídavame, že už aj u mladších ľudí sa objavujú mozgové porážky. Rizikovú skupinu predstavujú ľudia trpiaci fibriláciou predsiení. Táto arytmia sa vyskytuje u starších ľudí (nad 60 rokov).“

Tlak je:
– optimálny TK: systolický (horný) < 120 mmHg a diastolický (dolný) < 80 mmHg
– normálny TK: systolický 120-129 mmHg a/alebo diastolický 80-84 mmHg
– vysoký normálny TK: systolický 130-139 mmHg a/alebo diastolický 85-89 mmHg

Hypertenzia:
Stupeň 1: systolický TK 140-159 mmHg a/alebo diastolický TK 90-99 mmHg
Stupeň 2: systolický TK 160-179 mmHg a/alebo diastolický TK 100-109 mmHg

Hlavné rizikové faktory pre vznik hypertenzie:
·         Obvod pása: muž 102 cm a žena 88 cm
·         Nedostatok fyzickej aktivity
·         Obezita (hodnota BMI vyššia ako 30)
·         Nadmerné solenie
·         Alkohol (časté a nadmerné pitie alkoholu)
·         Fajčenie
·         Stres
·         Dedičnosť
·         Vek – Najčastejšie sa objavuje u ľudí nad 35 rokov. Viac ako dve tretiny pacientov tvoria ľudia nad 65 rokov. Ženy sú ohrozené najmä po menopauze.
·         Rodinné predispozície

Ako predchádzať hypertenzii?
V prípade podozrenia na vysoký krvný tlak je potrebné dostať ho pod kontrolu. Pravidelným meraním budete vedieť či sa vám tlak zvyšuje v určitých situáciách napríklad po strese alebo jeho hodnoty máte zvýšené permanentne.

·         Pohyb – Akýkoľvek šport telu pomáha. Pre zdravý životný štýl stačí aj rýchla chôdza. Do organizmu sa dostane viac kyslíka a tlak sa začne znižovať, pokiaľ sa budete hýbať pravidelne. Týždenne stačí 2 hodinky rýchlej chôdze alebo behu. S motiváciou vám pomôžu aj krokomery.

·         Chudnutie – Ak máte nadváhu aj malý úbytok hmotnosti vám zníži krvný tlak. Dostaňte svoju hmotnosť pod kontrolu a výrazne pomôžete svojmu srdcu.

·         Spánok – Ak spíte menej ako 8 hodín vystavujte sa riziku zvýšeného krvného tlaku. Každou stratenou hodinou sa riziko zvyšuje až o 37%.

·         Vitamín C – Ako jeden z najdôležitejších antioxidantov má dôležitú úlohu pri obnove a zachovaní pružnosti ciev. Pružné cievy lepšie zvládnu zvýšený tlak krvi na cievne steny

·         Stop nočnému vyjedaniu chladničky – Po jedle sa tlak mierne zvýši, preto nočné vyjedanie chladničky nesie nielen riziko priberania, ale aj hypertenzie

·         Nefajčiť – Fajčenie zvyšuje riziko vzniku hypertenzie, srdcovo-cievnych ochorení , ochorení dýchacích ciest a nádorových ochorení. Každá cigareta zvyšuje krvný tlak asi na 40 minút a pri frekvencii fajčenia asi 20 cigariet za deň dochádza k trvalému zvýšeniu krvného tlaku. Môže sa stať aj to, že krvný tlak odmeraný u lekára , za predpokladu, že pacient pred vyšetrením nefajčil, vôbec nemusí odrážať skutočnú hodnotu krvného tlaku, ktorý je inak počas fajčenia vyšší. Preto by sa mal krvný tlak merať do 30 až 60 minút po zapálení cigarety. Platí ale základná zásada prevencie – trvale nefajčiť. Viac  sa dozviete na www.krvnytlak.sk.

 

Autor: Barbora Rusňáková
Foto: Ingimage

Hypertenzia