Pozhovárali sme sa s Alicou Végh, riaditeľkou odboru správy poistenia osôb v Allianz

Na strednej škole chcela byť archeologičkou, teraz vedie 130 zamestnancov v najväčšej poisťovni na Slovensku. Zhovárali sme sa s Alicou Végh, riaditeľkou odboru správy poistenia osôb v Allianz – SP

Čo ste vyštudovali, ako ste sa dostali do Allianz – SP? Aká bola vaša cesta k funkcii riaditeľky odboru správy poistenia osôb?

Študovala som poistnú matematiku a štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V piatom ročníku, počas písania diplomovej práce, som dostala pracovnú ponuku od pobočky Slovenskej poisťovne v Dunajskej Strede. Ponuku som prijala, i keď som si uvedomovala, že poistnej matematike a aktuárstvu sa na pobočke venovať nebudem. V roku 1997 som nastúpila ako referentka na oddelenie správy poistenia osôb a postupne som prešla správou, taxáciou a likvidáciou. V roku 2003 som sa stala vedúcou oddelenia práve v čase, keď došlo k fúzii poisťovní. O dva roky neskôr som po centralizácii pobočiek začala pracovať na ústredí na odbore správy a likvidácie poistenia osôb, kde som riešila pracovné procesy a projekty. V roku 2013 som sa po dlhom váhaní rozhodla odísť z poisťovne a vyskúšať niečo nové. Rok a pol som pracovala v malej konkurenčnej poisťovni. Mala som na starosti spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami. Naskytla sa mi tak možnosť vyskúšať prácu v teréne a vnímať poisťovníctvo z inej stánky, ako je back office. Vlani som dostala od Allianz – SP ponuku a tak som sa v decembri 2014 vrátila.

Čím sa odbor, ktorý riadite – odbor správy poistenia osôb zaoberá?

Na odbore pracuje viac ako 130 zamestnancov. Máme sedem oddelení a zastrešujeme spracovanie novodojednaných poistných zmlúv, oceňovanie zdravotného stavu, spracovanie technických, netechnických zmien, zrušenie zmlúv, výplaty odkupov a dožitia po uplynutí poistnej doby. S celou agendou, samozrejme, súvisí došetrovanie, sledovanie platieb, komunikácia s klientmi, agentmi a inými odbormi. Oddelenia, ktoré k nám patria sú okrem Bratislavy aj v Trnave, Zvolene a Košiciach.

Čo vás na vašej práci najviac napĺňa?

Zvládnuté výzvy, úlohy, ktoré na začiatku vyzerajú ako nesplniteľné, nerealizovateľné a nakoniec tozvládneme.

Na ktoré pracovné úspechy ste hrdá?

Na obdobie po fúzii, keď som sa stala vedúcou oddelenia na pobočke a museli sme zvládnuť taxáciu, správu nových produktov, komunikáciu s novými kolegami, finančnými agentmi. To vnímam ako začiatok hektického obdobia v poisťovni (ktoré ešte trvá :-)).

Čo máte na svojich kolegoch najradšej?

Na kolegoch mám najradšej pozitívny prístup k práci, úprimnosť, snahu a dobrú náladu.

Čo robíte vo voľnom čase? Aké sú vaše záľuby?

Voľného času je veľmi málo. Najlepším oddychom je pre mňa fyzická práca, rada pečiem, varím. Aktivity vo voľnom čase najradšej spájam s rodinou – v zime lyžovanie, v lete pri vode, kino, ZOO. Vzhľadom na 10-ročný vekový rozdiel medzi deťmi je niekedy ťažké nájsť vhodný spoločný program.

Aká je pre vás ideálna práca?

Práca, ktorej obsah je zaujímavý, pri ktorej som v kontakte s ľuďmi. Ako gymnazistka som chcela byť archeologičkou, ale som rada, že nakoniec som sa rozhodla pre poisťovníctvo.

Čím by ste chceli byť, keby ste nerobili to, čo robíte?

Určite by ma bavilo cestovať po svete, pracovať na vykopávkach a objavovať históriu. Táto práca by si však vyžadovala veľkú daň – rodinu (to si už však ani neviem predstaviť). Viem si predstaviť aj prekladateľstvo, čo som niekedy aj plánovala robiť. Absolvovala som aj viaceré kurzy, ale pri prekladateľstve by mi chýbal kontakt s ľuďmi.

Kto je vaším vzorom?

Iba vo všeobecnosti: sú to ľudia, ktorých poznám roky a napriek rôznym životným zmenám sa nezmenili, akýmkoľvek smerom sa im „krivka osudu“ posúvala, nezmenili svoje správanie, ostali priateľskí, úprimní.

Ako tento rok vyzerala vaša dovolenka? Kam by ste išli na vysnívanú dovolenku?

V zime chodievame každý rok na lyžovačku. V lete sme tento rok stihli iba krátku dovolenku. Ako letné dieťa milujem teplo, vodu, more. Ideálna dovolenka je kdekoľvek s ľuďmi, ktorých mám rada, bez signálu, internetu.