Domáce úlohy a školské povinnosti: ako sa z toho nezblázniť?

Deťom sa to opäť začalo. 2. septembra sa väčšina z nich vrátila späť do školských lavíc, niektorí do nich zavítali po prvýkrát, iní už ako ostrieľaní školáci. Čo si však budeme nahovárať, nezačalo sa „to“ len deťom, ale aj nám, rodičom. Čas domácich úloh a učenia je späť. Ako povinnosti spojené so školou čo najviac uľahčiť sebe aj deťom?

S čistým štítom
Hoci to možno znie ako klišé, skúste k novému školskému roku pristúpiť ako k novému začiatku. Vy aj deti by ste mali minuloročné prešľapy a neúspechy hodiť za hlavu a sústrediť sa na nový začiatok. A na takom začiatku by bolo dobré racionálne zvážiť sily a možnosti vášho dieťaťa. Tou pomyselnou métou nemusí byť predsa hneď vysvedčenie so samými jednotkami. Skúste svoju ratolesť neporovnávať plošne s ostatnými spolužiakmi, každý má iné možnosti, schopnosti, každý potrebuje trochu odlišný prístup k učeniu. O dianie v škole sa priebežne zaujímajte, hovorte o tom, čo nové alebo prekvapivé sa dieťa naučilo, diskutujte.

Vlastný spôsob aj priestor
Jedným z najtradičnejších spôsobov učenia je písanie. To ale neznamená, že vypisovanie poznámok a rešerší z kníh, učebníc a článkov musí nutne vyhovovať všetkým. Niektoré deti preferujú napríklad akustický alebo názorný spôsob. Je preto dôležité, aby ste dieťa pri učení pozorovali a vedeli, čo vyhovuje práve jemu. Rovnako má na učenie vplyv aj okolité prostredie. Malí školáci by sa mali učiť pri pracovných stoloch a malo by to mať nejakú tú kultúru. V staršom veku sa už môžu sami rozhodnúť, či sa budú učiť pri stole, ležmo alebo napríklad vonku, v tichosti alebo popri hudbe, jeden za jasného svetla, iný skôr pri tlmenejšom osvetlení, jeden cez deň, druhý v noci, kedy okolitý svet utíchne.

Domáci režim neznamená galeje
Pravidelný denný režim je niečo, čo by malo byť súčasťou života každého dieťaťa. Vo vzťahu k učeniu hovoríme hlavne o čase vstávania a chodenia spať, ktorý samozrejme závisí od veku dieťaťa. Viac-menej stále platí fakt, že spánok je pre schopnosť učenia sa veľmi dôležitý. Koniec koncov, ako to ide v práci vám, keď ste nevyspatí a unavení? Režim by sa však mal týkať aj štúdia doma a domácich úloh. Dieťa, ktoré sa vráti zo školy, nežeňte hneď k úlohám, naopak, nechajte ho na chvíľku vydýchnuť. Preťaženie dieťaťa je to posledné, čo by ste chceli. Ideálny čas na úlohy a štúdium, ak to krúžky dovolia, je medzi 15. a 17. hodinou.

Popoludňajšie domáce štúdium a príprava
Dieťa by sa malo učiť po pol- a trištvrtehodinových celkoch, ktoré by mala striedať prestávka. Pozornosť po určitej dobe klesá, takže odporúčanie znie postupovať od zložitejších úloh k tým ľahším, od menej zábavných a menej zrozumiteľných k predmetom obľúbeným. Nenechávajte deti len sedieť nad učebnicou, veďte ich, pomáhajte im, skúšajte ich, chváľte ich. Nikdy to nie je len o učiteľoch v škole. A čo sa týka domácich úloh, predovšetkým u malých školákov,  nenechávajte ich písať úlohy nanečisto. Tak sa zbláznite vy aj dieťa. Naopak, naučte deti, že mýliť sa je ľudské a chybu stačí (úhľadne) škrtnúť a opraviť. Úlohy by nemali viesť k stresu a proces znechutiť, ale skôr viesť k plneniu povinností. Úprava zošita stojí až na druhom mieste.

Škola hrou
Škola asi nikdy nebude úplne hrou, ale napríklad domáce opakovanie by ňou byť mohlo. Aspoň v začiatkoch študijného života. Využite napríklad magnety v tvare písmen a čísiel a nechávajte si odkazy na chladničke, číslovky a príslovky môžete precvičovať pri varení a pečení, čísla a základné počítanie precvičíte aj v kombinácii s maľovaním. Hľadáte spôsob, ako učenie obzvlášť spestriť? Použite cukríky v tvare čísiel a písmen, využite na spoznávanie písmen alebo skúste jednoduché počítanie s farebnými.

Zdroj: Michaela I.