Dobry den, da sa uzatvorit cestovne poistenie aj ked som uz zahranici? Resp. spatne uzatvorit? Dakujem!

V zásade, dá sa, aj keď ste v zahraničí, ale ak sa poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nenachádzal na území SR,

poistenie nezačne skôr, ako uplynutím 6 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy (t.j. ak si uzatvoríte zmluvu dnes, tak platiť začne až o 6 dní). Lehota 6 dní sa neuplatní v prípade,. ak nová poistná zmluva bezprostredne nadväzuje na inú poistnú zmluvu o cestovnom poistení u poisťovateľa (t.j. dá sa takto predĺžiť poistenie, ak sa napríklad v zahraničí zdržíte viac ako ste pôvodne plánovali – avšak treba sa poistiť najneskôr posledný deň platnosti pôvodnej poistnej zmluvy).

Spätne sa nedá poistiť v žiadnom druhu poistenia.