Výstava „IMPRESIE VÝCHODU“

Kultúra a umenie nepoznajú hranice. Mesto Košice získalo štatút  „ Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013“ a práve preto sa organizátori výstavy spoločnosť AMYMON s.r.o. a Audi Centrum Bratislava rozhodli podporiť túto významnú udalosť a napomohli presiahnuť rámec aj za hranice mesta Košice. Výstava diel dvoch košických výtvarníkov a maliarov – Dušana Baláža a Pavla Kvoriaka sa uskutoční v Bratislave, v Audi Exclusive Gallery v Bratislave, od 15. januára do 28.februára 2013.

Pavel Kvoriakje poetickejší a sú mu blízke zemité farby, v ktorých akoby ste cítili hudbu džezmena Miles Davisa . Charakterizuje ho intímna komorná tvorba podľa vlastných životných období – či už figurálna alebo abstraktná. Figurálne diela vyžarujú poetičnosť až romantiku , ale  Kvoriakovi nie je cudzí ani dizajn.

Košice I__P_Kvoriak

Dušan Baláž je expresionistický, niekedy výbušný vo svojom farebnom prejave s dominanciou motívu – ženy. To je jeho skutočná múza. Ale často sa uberá cestou stvárňovania krajiny, zátiší alebo príbehov či udalostí. Tie vníma ako istú formu reflexie na veci okolo seba. V podtexte cítiť jeho vzťah ku poézii Válka či Baudelaira.

Toreádorka_D_Baláž

Pre oboch je však spoločné  – idea kompozície, ktorú rozvinuli v expresívnej maľbe.

Výstavu „IMPRESIE VÝCHODU“ môžete vzhliadnuť v Audi Exclusive Gallery na ul. Harmincovej č.2/B v Bratislave od 15. januára do 28.februára 2013.

Galéria Audi Exclusive Gallery (Audi Centrum Bratislava)na ul. Harmincovej 2/B v Bratislave je otvorená pondelok až piatok od 9.00-18.00 hodiny a v sobotu od 9.00-12.00 hodiny.