Vysoký vekový rozdiel partnerov – prekážka, či výhra?

Ako sa hovorí – láska je slepá. A občas sa stane, že sa do seba zaľúbia aj takí partneri, medzi ktorými je značný vekový rozdiel. Okrem odsudzujúcich názorov okolia ich však môžu stretnúť aj iné problémy. V čom sú výhody a v čom naopak nevýhody vzťahu vekovo nevyrovnaných partnerstiev?

V súčasnej dobe je mladá žena, ktorá tvorí pár s podstatne starším partnerom považovaná automaticky za zlatokopku. A neklamme si, v mnohých prípadoch tomu tak skutočne je. No netreba všetkých hádzať do jedného vreca, pretože existujú aj svetlé výnimky, ktoré sa do staršieho muža skutočne zaľúbili a o peniaze im nejde ani náhodou. Také sa potom musia zmieriť s neprajnosťou okolia a pohŕdavými pohľadmi ostatných ľudí, pretože v ich skutočnú lásku uverí málokto.

Páry s vysokým vekovým rozdielom však musia riešiť aj iné problémy, ktoré medzi pármi s rovnakým, alebo podobným vekom nevznikajú, či už sa jedná o choroby, predstavu strávenia voľného času, záujmy, chod domácnosti, alebo iné aktivity. A tak, ako ich láska spája, rozdielny pohľad na život, plynúci z veku ich môže postupne rozdeľovať.

Výhody partnerstva so starším
Pre mladšieho partnera môže byť vzťah so starším partnerom určitou formou stability a istoty. Cení si na ňom zrelosť, skúsenosti, múdrosť a sebaistotu. Pre staršieho z dvojice môže byť zas lichotivé, že ho jeho partner obdivuje a je pre neho atraktívny. Začne sa vďaka nemu cítiť o niečo mladšie, vitálnejšie, nadobudne druhý dych, chuť znova si užívať život a nemyslieť len na starobu.

Nevýhody partnerstva so starším
Spočiatku sa môže zdať, že bude takýto vzťah fungovať perfektne. Časom sa však môže generačný rozdiel prehlbovať a starší partner prestane mladšiemu stíhať. Kým mladší bude na vrchole síl, starší už bude dávno po zenite. Prídu choroby, slabosť a straší partner bude potrebovať opateru. To však už mladšiemu z dvojice, ktorý je ešte plný sily a chuti žiť nemusí byť po vôli. Starší z dvojice tým riskuje, že na starosť zostane sám.

Tak, či onak, vždy je najvhodnejší čo najmenší rozdiel medzi partnermi. Extrémy nie sú dobré nikdy. Tak, ako môže takýto vzťah skvelo fungovať až do smrti jedného z partnerov, tak sa môže po pár rokoch aj zo spomínaných generačných rozdielov skončiť fiaskom. Vždy preto okrem srdca, používajte vo vzťahu aj rozum a zdravý úsudok.