Vykradli nám hospodársku budovu – konkrétne kosačku, rybárske vybavenie a nafukovací čln. Vzťahuje sa na tieto veci poistenie domácnosti v rodinnom dome?

Pokiaľ je v poistnej zmluve v poistení domácnosti dojednané poistenie ostatných vecí vo vedľajších stavbách a došlo ku krádeži vlámaním alebo prekonaním prekážky resp. spôsobom stanoveným v príslušných všeobecných poistných podmienkach, vzťahuje sa poistenie aj na uvedený prípad.