V ktorom veku sme najšťastnejší a v ktorom najpríťažlivejší?

Kedy sme najspokojnejšie?

Hovorí sa, že vek je iba číslo, ale za každým číslom sa skrýva istý stupeň zrelosti, spokojnosti, pripravenosti či nepripravenosti na manželstvo, rodinu, kariérny vrchol, či kúpu prvého krému proti vráskam. Kedy a na čo je ten správny čas?

Hovorí sa – mladosť pochabosť. Ale niekedy treba byť aj taký – pochabý, spontánny, bezprostredný, spoločenský a mimoriadne kontaktný. Človek vo veku 18 – 20 rokov by mal byť presne taký a nesmie sedieť doma na zadku, pretože práve v tomto veku nadväzuje najviac vzťahov, priateľstiev, získava až 80 % kontaktov, ktoré v nasledujúcich rokoch udržuje, využíva, stráca, nahrádza inými…

Keď si však ženy po tridsiatke myslia, že pekné a príťažlivé už boli, sú na omyle! Zistilo sa, že ženy sú pre opačné pohlavie najpríťažlivejšie a sexuálne najzrelšie a najsebavedomejšie vo veku 31 rokov. Muži v tomto smere dozrievajú o niečo neskôr, keď majú 34 krížikov na krku.

A kedy sme pripravení založiť si rodinu? Do manželstva je vhodné vstúpiť vo veku 20 – 30 rokov, ale ženy ktoré si na dieťa počkajú do 34. roku si predĺžia dĺžku života v dobrom zdraví až o 14 rokov v porovnaní s tými, ktoré rodili tesne po dosiahnutí prahu dospelosti. Jednoducho, čím neskôr porodíte, tým dlhšie budete vo forme. Kým kedysi boli ženy tesne po 40-tke už babky, dnes v tomto veku veselo rodíme, čo nás prirodzene núti držať krok so svojimi malými aktívnymi ratolesťami a viac sa o seba starať, aby sme sa na rodičovskom združení nedali zahanbiť ani medzi maminkami, ktoré sú o 5 – 10 rokov mladšie.

Najspokojnejší sú 40-tnici! V tomto veku sme už finančne zabezpečený, kariéra je už viac-menej vybudovaná, deti odrodené, najväčšie manželské krízy prekonané, rozvody prebolené. Avšak, o tri roky neskôr u mužov a o štyri roky u žien dochádza ku kríze stredného veku. Vtedy pociťujeme stratu sebadôvery, cítime sa byť ohrození mladšími, krajšími, šikovnejšími a málokto sa v tomto veku vyhne stavom úzkosti. Ale to prejde! A najšťastnejší sme po 50-tke. Vtedy dosahujeme maximálnu psychickú pohodu, užívame si prítomnosť dospievajúcich, alebo už dospelých, samostatných detí a medzi kariérnym a súkromným životom zažívame rovnováhu, ktorá nás napĺňa a uspokojuje.

Zdá sa, že v žiadnom veku nemáme dôvod na skeptické reči o tom, že tie najlepšie roky sú už za nami. Až do našich posledných dní sa máme na čo a z čoho tešiť.

Autor:Eva
Foto: Ingimage

Kedy sme najspokojnejšie?