U mužov platí heslo: „Na rovinu!“

Niekedy sa ženy snažia zahladiť hnev a smútok zvolením jemných slov, no nemusí to byť vždy na osoh. Mužom treba z času na čas dať jasne najavo, čo sa vám nepáči a tí správni pochopia, čo by mali zmeniť, aby vás nestratili.

Je samozrejmé, že najmä v začiatkoch vzťahu sa nad niektorými nepríjemnými situáciami alebo slovami vieme povzniesť. Naivne si myslíme, že sa to už nezopakuje a partner mal len zlý deň. Tolerujeme to, pretože ani my nie sme každý deň milé a nežné. No ak je tých „vzťahových skratov“ viac, je na mieste nebáť sa povedať, čo si o tom myslíte. Tí inteligentní a praví sa nad vašimi slovami či radami pozastavia, tí „nepraví“ vám možno dajú zbohom, pretože ste urazili ich ego. No stoja vám potom za to?

V každom vzťahu sa niečo rieši vážnejšie, či už sú to financie, spoločné plánovanie času či jeho alebo vaši kamaráti či rodina, ktorí vám vzťah skôr ničia. Hlavným bodom budovania vzťahu je okrem vášne aj komunikácia, a to realizovaná v ten správny čas. Len takýmto spôsobom môžete spoločne prekonať nezhody a nedorozumenia z prostého dôvodu- že oni sú muži a my ženy.

Žena je tvor emočný a sama odhadne situáciu, kedy je lepšie zvoliť pár priamejších slov na to, aby sa veci pohli lepším smerom. Samozrejme, ak ide o vážny problém vo vzťahu. Často sa snažíme zvoliť metódu vyčkávania a nepovieme mužovi priamo, čo sa nám nepáči. No tá chvíľa raz príde, kde vysypeme všetko, čo sa stalo napríklad pred mesiacom a potom je z toho muž len prekvapený a nahnevaný ešte viac. Síce sa niekedy mlčanie rovná cene zlata, niekedy je ale priamosť nevyhnutná. Nedorozumenia v komunikácii vyvolávajú zbytočné hádky. To, čo je dôležité pre vás, nemusí byť dôležité aj pre muža. Na jeden problém sa dívame rôznymi pohľadmi a časté neuvedomovanie si toho, ako sa na vec díva druhá strana, vedie len k problémom.

Najlepším pravidlom, aby sa vaše slová nestratili vo vzduchu a mali aj spätnú väzbu, je povedať to v správny čas, pokojne bez zábran a na rovinu. Len vzájomná komunikácia odhalí to, čo vlastne chce druhá strana a spoznáte partnerove názory bez toho, aby ste sa pri tom museli hádať. Trápi vás, že vás muž ničím nevie prekvapiť? Povedzte mu to. Ak to nepochopí, potom sa zamyslite nad tým, akého partnera naozaj chcete. Dajte mu čas vziať si vaše slová k srdcu, možno tá zmena príde skôr, ako sa nazdáte. Dôležité je samozrejme aj vaše tolerovanie partnerovej povahy, prípadne netolerovanie a uvedomenie si, že po svojom boku chcete iného partnera.

Foto: http://a.dilcdn.com/bl/wp-content/uploads/sites/8/2013/10/iStock_000007717498XSmall.jpg