Synovia 11.r. a 13.r. majú len úrazové poistenie, ktoré platíme raz ročne. Ak by som ho zrušila bude mi vyplatená nejaká čiastka?

V prípade uzavretia bežne platených úrazových poistení, klient pri ich zrušení nedostane vyplatenú žiadnu čiastku. Nejde totiž o rezervotvorné poistenia – ide o poistenia, v ktorých sa celé poistné spotrebuje na krytie rizika.