SUVE – Premena

SUVE, občianskym menom Lukáš Lacko, sa narodil 15.11. 1984 v Bratislave a od tejto doby študuje univerzitu života. Nosným pilierom jeho umeleckej tvorby je uvedomelý hip hop. Okrem toho je textárom, aktivistom, cestovateľom, umelcom žitia, milovníkom poznania, vizionárom, buditeľom a svojou osobnou transformáciou sa snaží byť dobrým príkladom, ktorú by rád videl aj vo svete.

Jeho debutová kniha Premena je rozdelená do troch ucelených a navzájom prepojených častí – na chronologickú, tematickú a trancedentálnu. V prvej časti je popísaná Premena z pohľadu časovej osi od narodenia až po súčasnosť, kde sú formou príbehu prerozprávané zajímavé zážitky a situácie, ktoré vyústili v nečakaný zlom a precitnutie. V druhej tematickej časti je rozobratý prierez Premeny v jednotlivých oblastiach života – vzdelávanie, financie, stravovanie, vzťahy, tvorivosť i nábženstvo, ale i to, k akému poznaniu autor dospel pri týchto samotných aspektoch života a ako ich prepája do jedného fungujúceho harmonického celku. A tretia, transcedentálna časť poníma o najvýraznejších zážitkoch medzi „nebom a zemou“, ktoré spôsobili kľúčovú premenu autora, najviac ho posunuli na ceste osobného rozvoja a zmenili jeho celkové vnímanie sveta. Premena ako taká stále pokračuje, dej sa po celú večnosť a je vlastne stálou životnou konštantou: Premena je jediná nemenná vec, ktorá existuje…

Pripravila: Anka Olvecká

SUVE KNIHA TITULKA