Starnutie ako fenomén. Ako s tým žiť?

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo október za Mesiac úcty k starším v roku 1990. Európska populácia, Slovensko nevynímajúc, starne. Preto je potrebné podporovať seniorov v aktivitách a neposielať ich na okraj spoločnosti. Staroba čaká na každého, nech už má akúkoľvek podobu. 

Niet pochýb, že telo sa vekom mení, avšak slabosť a chorľavosť nie sú nevyhnutné. „Kľúčom k úspešnému starnutiu je prevziať zodpovednosť za svoje telo a ubezpečiť sa, že ostáva v dostatočne dobrom stave na to, aby odolalo mnohým zdravotným ťažkostiam súvisiacim so starnutím,“ hovorí MUDr. Pavel Malovič.

Kvalitu života seniorov výrazne ovplyvňujú aj medziľudské vzťahy. Samota a pocit nepotrebnosti je kritický v každom období života.  V starobe sa sieť sociálnych kontaktov redukuje, ich nedostatok vedie k depresívnym náladám, mrzutosti a zatrpknutosti. Kameňom úrazu je aj zhoršujúca sa fyzická kondícia. Starší človek sa často nechce hýbať, pretože pohyb mu spôsobuje bolesť. Menej pohybu ovplyvňuje pohybový systém a človek sa cíti ešte horšie. A tak sa bludný kruh uzatvára.

 „Pre seniorov má veľký význam fyzická sebestačnosť – základné činnosti spojené s hygienou, či prechádzky medzi ľuďmi. Práve odkázanosť a závislosť na druhých spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom,“ vysvetľuje telovýchovný lekár MUDr. Pavel Malovič. 

starnutie Najlepším bojovníkom je teda pohyb a stále kontakty s ľuďmi. Pri zníženej pohybovej aktivite organizmus stráca silu, redukuje sa počet svalových vlákien, ubúda objem svalstva a objavujú sa ďalšie regresné zmeny v celom pohybovom systéme, vrátane kostí a kĺbov. Veľmi vhodné je zaradiť do životného štýlu seniorov ranné cvičenie, ktoré pripraví telo, ale aj myseľ, pre ďalšiu činnosť do dňa. Ideálnou pohybovou aktivitou je chôdza. Pomalá a krátkodobá nemá význam pre zlepšenie fyzickej kondície. Kondičný efekt má iba rýchlejšia chôdza, aspoň 3 – 4 km za hodinu, vzpriamene a s hlbokým dýchaním. Pešia turistika voľnejším tempom i na krátke vzdialenosti má okrem fyzického aj psychohygienický význam. Dobrá je turistika na bežkách alebo „severská chôdza“ s palicami – nordic walking.

S pribúdajúcimi rokmi treba byť pri výbere pohybových aktivít opatrní a prihliadať na už existujúce zdravotné obmedzenia. Organizmus staršieho človeka je zraniteľnejší a krehký, stúpa aj potreba príjmu minerálov a vitamínov. Na hormonálny a nervový systém priaznivo vplýva magnézium. Umožňuje uvoľnenie a sťahovanie svalstva, čim podporuje prevenciu kŕčov (spolu s vitamínmi B1, B2 a B6). Udržiava v dobrom stave obehový systém a zvykne sa označovať aj ako antidepresívny a protistresový srdcový minerál. V kombinácii s vápnikom pôsobí ako prirodzený upokojujúci a regeneračný prostriedok.

*Zdroj: Sociálna poisťovňa