Vzťahy

Správne domáce pravidlá – cesta k pohodovej atmosfére

Správne domáce pravidlá

Cieľ je – nastaviť doma pohodu a pokoj. Predísť nevyrieknutým očakávaniam typu „čo by malo byť a nie je“. Vyvarovať sa zbytočného opakovania, pripomínania, napomínania a šírenia napätia vystresovanými rodičmi. Umožniť všetkým členom rodiny, aby vybavili stanovené úlohy a povinnosti podľa slobodnej voľby, pričom je v pravidlách uvedený prípadný časový rámec – dokedy najneskôr treba danú vec spraviť. Naučiť členov rodiny prevziať zodpovednosť za nesplnenie úlohy, t. j. vždy aplikovať stanovený trest, ak sa dohoda trikrát poruší. 

 

Platia pre všetkých
Domáce pravidlá sa týkajú všetkých členov rodiny, respektíve domácnosti, teda aj rodičov, prípadne ďalších spolubývajúcich. Rodičia sú pri osobnom zapojení najlepším príkladom a len tak majú pravidlá zmysel a najrýchlejší efekt. Je primárne v ich záujme mať doma pokojnú atmosféru, a tak je namieste, aby i prípadné námety na svoje zlepšenie od ostatných členov rodiny brali rovnako zodpovedne, ako to očakávajú od svojich detí.

Pravidlá pomáhajú
Príklad, ktorému rozumejú všetci, aj deti od 3 rokov: pravidlá cestnej premávky platia pre všetkých bez výnimky. Inak sa šofér nemôže zaradiť do premávky. Aj chodec a cyklista musia dodržiavať pravidlá, inak ohrozujú život seba aj ostatných. Keby pravidlá neboli, vznikol by chaos. Nik by nevedel, čo má robiť, kto má prednosť, na akú farbu sa na semafore rozbehnúť, na akú farbu prechádza chodec a podobne. Na uliciach by bol blázinec, nervozita a napätie. Preto sú pravidlá prirodzenou cestou k pokoju a domácej pohode.

Odporúčaný postup:
Dohodnúť so všetkými členmi domácnosti bez výnimky vzájomne vyhovujúci čas na domácu poradu. Možno ju spojiť napríklad so sobotným obedom v reštaurácii.
Každý si dovtedy pripraví podnety na zlepšenie pre ktoréhokoľvek člena rodiny.
Každý si za seba pripraví trest, ktorý bude zapísaný do tabuľky a vykonaný v prípade porušenia pravidiel.

Celkovo poňať konkrétne spísanie dohody pohodovou formou s jasne zadaným záverom. Nikdy ho neriešiť v zlosti s negatívnymi emóciami.

Trest si každý člen stanoví sám za seba. Mal by preňho byť nepríjemný, aby ho maximálne motivoval pravidlá skutočne trikrát neporušiť. Po jednom až dvoch týždňoch si spraviť revíziu. Pri večeri si opäť spoločne sadnúť a vyhodnotiť, ako to funguje, čo by sa dalo ešte zlepšiť.

Členovia priebežne navzájom dohliadajú na dodržiavanie pravidiel. Ak niekto poruší to, čo sa dohodlo, pripíše sa mu jedna čiarka. Do kolónky ju môže vpísať ktokoľvek. Aby sa predišlo dohadom, možno k nej zapísať dátum a čas. Tento bod zaručí, že nebude nutné opakovane pripomínať a stokrát omieľať už raz vyslovené prosby. Len sa urobí čiarka.

Spísané pravidlá všetci členovia podpíšu a vyvesia ich na viditeľné miesto. Najvhodnejšia je chladnička.
Ak sa pravidlá porušujú opakovane a niektorý z členov si z trestu takpovediac nič nerobí, je trest stanovený nesprávne. V takom prípade treba pristúpiť na omnoho „bolestivejší“ trest, napríklad upratanie celej domácnosti raz týždenne počas nasledujúceho mesiaca, nejsť na výlet – ostať doma, u pätnásť- a viacročných – ísť na brigádu a prispievať na upratanie domácnosti, zaplatiť upratovačku a pod.

Ak niekto pravidlá trikrát poruší, je dôležité dôsledne absolvovať stanovený trest v plnom rozsahu. Inak to nemá efekt. Občas sa musíme poučiť až „bolestivou skúsenosťou“.

Deti a ostatných členov domácnosti treba naučiť, aby prevzali zodpovednosť za následky svojho správania. Je slobodným rozhodnutím každého, že pravidlá porušil. V domácej dohode ich možno porušiť dokonca až trikrát, kým nastane trest. V živote často bez trestu nedostaneme ani druhú šancu.

Zdroj: Lucie Königová, certifikovaná koučka Aleša Kalinu

Správne domáce pravidlá

Click to comment

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top