Slováci žijú nezdravo – počet invalidov rastie

Slováci žijú nezdravo - počet invalidov rastie

Až 80 % úrazov na Slovensku sa stáva mužom. Hoci sú ohrození chorobami a úrazmi častejšie ako ženy, sú menej opatrní a menej dbajú na prevenciu. Pri chorobách zasa platí, že mužov trápia v porovnaní so ženami viac tie diagnózy, ktorým možno predísť správnou životosprávou. Ide napríklad o choroby obehovej sústavy.

Sociálna poisťovňa nedávno zverejnila najčastejšie príčiny invalidity priznanej minulý rok. Z veľkej časti ide o civilizačné choroby, pod ktoré sa podpisuje najmä nezdravý životný štýl (nezdravá strava a nedostatok pohybu či stres). Prejavuje sa to obzvlášť u mužov, u ktorých až 15 % prípadov invalidity je spôsobených chorobami obehovej sústavy. Týmto chorobám je pritom možné predísť zdravším životným štýlom. Jedným z najväčších strašiakov je ateroskleróza, čiže kôrnatenie ciev, čo spôsobuje mŕtvicu a infarkt myokardu.

Platí, že muži sa menej starajú o svoje zdravie, menej chodia na preventívne prehliadky a podceňujú zdravú stravu. Dôkazom je i to, že sa dožívajú nižšieho priemerného veku.

Podľa čerstvých štatistík Sociálnej poisťovne až štvrtinu prípadov invalidity vlani predstavovali choroby pohybovej sústavy (26 %). Nasledovali nádorové ochorenia (16 %) a treťou najčastejšou príčinou boli duševné choroby a poruchy správania (15 %). Kým u mužov boli vysoko zastúpené spomenuté ochorenia obehovej sústavy, u žien bolo viac nádorových chorôb a psychických problémov.

Treba sa poistiť, invalidný dôchodok nestačí
Sociálna poisťovňa vlani priznala invalidný dôchodok 22 295 Slovákom. Posudzovala pritom 27 349 žiadostí. Počet invalidov u nás pritom narastá – za posledných 7 rokov stúpol ich počet o 17 %.

Tri štvrtiny pozitívne posúdených žiadostí predstavovala čiastočná invalidita, čo je strata pracovných schopností o menej ako 70 %. Títo ľudia však napriek uznaniu za trvalo práceneschopných, dostávajú len čiastočný invalidný dôchodok, ktorého priemerná výška predstavuje 197 €. Zvyšná štvrtina prípadov dostáva za plnú invaliditu mesačne 352 €.

„Je evidentné, že človeku nemôže čiastočný invalidný dôchodok postačovať na dôstojný život. Existenčné náklady na Slovensku sú totiž vyššie. Navyše, s každým ochorením či úrazom sa spájajú ďalšie výdavky na zdravotné pomôcky a lieky, ktoré musí rozpočet postihnutého či jeho rodiny uniesť. Zodpovedný človek by mal preto myslieť na životné poistenie a zabezpečiť sa tak pred neočakávanými a nepríjemnými udalosťami, napríklad adekvátnym úrazovým poistením a pripoistením pre prípad invalidity,“ konštatuje generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne Peter Brudňák. Pripoistenie invalidity pritom ľudia často nemajú správne nastavené. „Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov. Úrazy však stoja za menej ako tromi zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby,“ upozorňuje P. Brudňák.

Na trhu je k dispozícií viacero poistných produktov. Odporúča sa vyberať si podľa poistného krytia, ako aj kredibility poisťovne. NN Životná poisťovňa v prípade závažných udalostí (invalidita, smrť a kritické choroby) plní až v 97 % prípadov. Peniaze pritom vypláca do 5 pracovných dní po doručení všetkých potrebných dokladov.

Vedeli ste, že:

  • Pravdepodobnosť invalidity je vyššia než pravdepodobnosť úmrtia.
  • Za posledných 7 rokov vzrástol u nás počet vyplácaných invalidných dôchodkov o 17 %.
  • Až 80 % úrazov sa stáva mužom.
  • Úrazy mimo zamestnania tvoria 83 %.

Úrazy spôsobujú len necelé 3 % prípadov invalidity. Zvyšných 97 % majú na svedomí choroby.

 

Slováci žijú nezdravo - počet invalidov rastie