Sex pred svadbou – áno či nie?

Sex – podobne ako mnoho iných vecí – môže náš život obohacovať aj komplikovať. Pre mužov je sex v manželstve často jednou z foriem vzájomnej komunikácie, bežná súčasť hygieny vzťahu. U väčšiny žien je to zväčša trochu inak a pretrváva u nich romantický prístup k sexu.

Problémy so sexom sa však u partnerov neobjavujú až po svadbe, ale často už pred ňou. Niektoré páry potom riešia základnú otázku a uvažujú o tom, či sex pred svadbou vôbec mať, alebo radšej nie. Pre zdržanlivosť sa potom oveľa častejšie rozhodujú veriace páry.

Aleš Kalina, kouč

 

Náboženstvo a predmanželský sex
Monoteistické náboženstvá sex pred svadbou zakazujú. Cirkev odmieta mimomanželský sexuálny styk preto, lebo si je vedomá dôstojnosti a hodnoty pohlavného styku. Sexuálny styk je pre ňu symbolom vzájomného bezvýhradného sebadarovania dvoch osôb, a pretože človek je jednotou duše a tela, musí odovzdaniu telesnému zodpovedať aj bezvýhradné odovzdanie duševné.

Pre súčasnú spoločnosť však už viera prestáva hrať takú dôležitú rolu, a tak sa uvoľňuje aj sexuálna morálka. Kým skôr bol najmä u žien predmanželský pohlavný styk niečím úplne neprijateľným, dnes ide o normálnu vec. Ženy, ktoré napríklad v 19. storočí mali pred svadbou sexuálneho partnera (či partnerov), boli spoločnosťou odsudzované a zatracované. U mužov bol predmanželský sexuálny styk tolerovaný viac, pričom bol vnímaný ako životná skúsenosť. Dnes sa každý človek môže slobodne rozhodnúť, či chce začať sexuálne žiť pred svadbou, po nej, alebo nemať pohlavný styk vôbec. Slobodná je aj voľba sexuálneho partnera.

Absencia sexu pred svadbou
Sex je veľmi dôležitou súčasťou vzťahu a partnerského života. Ide v ňom totiž o veľa – o rozmnožovanie vlastných génov, naše sebavedomie, pocit dôležitosti a prijatie druhým človekom… Sex zvyšuje pocit spolupatričnosti a blízkosti. Je nástrojom vyjadrenia lásky a zdrojom potešenia, svet s ním je živší a farebnejší.

Sex je taký silný, že prostredníctvom neho môže vniknúť nový život (neexistuje žiadna stopercentne spoľahlivá antikoncepčná metóda). Ak sa rozhodneme sex odsunúť až na obdobie po svadbe, spoľahlivo sa tým vyhneme nechcenému tehotenstvu, čo možno vnímať ako určité plus.

Kým sa však rozhodneme vydať alebo oženiť, väčšinou sa snažíme svojho partnera čo najviac spoznať, zistiť, čo s ním máme spoločné a v čom sa nezhodneme. Ak sa rozhodneme odložiť sex až na obdobie po svadbe, pripravíme sa o množstvo dôležitých informácií. Nezistíme totiž odpovede na tieto otázky: „Bude sex pre môjho partnera rovnako dôležitý ako pre mňa?“, „Bude ho baviť rovnako ako mňa?“, „Bude ho vyžadovať rovnako často ako ja?“ a podobne.

Sex a zdravie
Sexuálna energia je významnou súčasťou zdravého tela, mysle a ducha. Je to zároveň veľmi dôležitá časť vzťahu s milovaným partnerom. Cez milovanie s partnerom možno nielen prežívať zvýšené stavy vedomia a prepojenosti, ale sex má aj pozitívne účinky na ľudský organizmus. Naopak, potláčať svoje túžby môže byť zdraviu nebezpečné.

Sexuálna aktivita prospieva zdraviu. Aktivizuje organizmus, predlžuje život aj mladosť. Pri orgazme mozog vylučuje dávku oxytocínu, ktorý podporuje produkciu sedatívnych endorfínov, čo je prirodzená náhrada morfia. Sex je teda výborným liekom na bolesť. Ďalej je sex aj veľmi dobrým prostriedkom na zlepšenie imunitného systému.

Dnes už vieme aj to, že sex pred oplodnením je pre ženský organizmus dobrý, lebo mu ponúka možnosť prispôsobiť sa, pričom môže predchádzať niektorým rizikám tehotenstva, ako napríklad vysoký krvný tlak a kŕče.

Sexuálny barometer
Podľa môjho názoru došlo v histórii k prílišnému odopieraniu sexuality, pričom sa z bežnej potreby urobil božský diktát. Sex nie je ničím výnimočný. Ide o bežnú emóciu, ktorá má však väčšie emočné čísla, a preto aj väčší vplyv na psychiku. Cirkevná tradícia z neho urobila čosi honosné, hoci takým nie je. Ak by sme sa rovnako správali k potrave, svoje obľúbené jedlo by sme museli mať schválené niekým povolaným a výhradne tým správnym jedákom.

Ak necháme sex až na obdobie po svadbe, nemôžeme si partnera otestovať. Potom sme odkázaní na riziko, že zažijeme zlý sexuálny barometer a budeme musieť do konca života žiť s niekým, kto s nami nie je kompatibilný. V takom vzťahu by sme vychovávali aj deti a programovali tak ich mozgy zlým spôsobom. Koľkokrát som už počul povzdychy párov, v ktorých partneri zviazaní tradíciou padli do zlého vzťahu a celý kus života potom živorili s niekým, koho nemali radi. Na pohľad síce vykazovali príznaky náklonnosti, ale vo svojom srdci ju nemali. Ich potomkovia vo svojich vzťahoch vytvárali podobné kombinácie zážitkov, hoci už neboli zviazaní žiadnou tradíciou.

Na záver…
Sex je síce dôležitý, ale nie najdôležitejší. Nie je základným stavebným kameňom manželstva. Väčšina problémov v sexuálnej oblasti je spôsobená problémami vo vzájomnom vzťahu – ak sa teda vyriešia vzťahové problémy, zväčša sa vytratia aj tie sexuálne.

Autor: Aleš Kalina, kouč