Prvá dáma slovenského vína

víno

Krištáľové krídlo poukazuje. Objavuje. Vyzdvihuje. Obracia pozornosť k ľuďom a činom, ktorých jedinečné profesionálne výkony si zaslúžia najväčšiu úctu a našou povinnosťou – ako je to povinnosťou každej slušnej spoločnosti – je im túto úctu bezvýhradne vzdať. V slovenskej histórii máme veľa symbolických nositeľov Krištáľových krídiel, veľa talentovaných a vzácnych ľudí.

V 18. ročníku prestížneho hodnotenia vzdali hold aj najvýznamnejšej slovenskej šľachtiteľke skvelých odrôd vína, akými sú Devín, Dunaj, Hron, Rudava, Váh a ďalšie. Ing. Dorota Pospíšilová, PhD. počas svojej kariéry vyšľachtila 24 uznaných nových odrôd viniča. Jej celoživotná práca slúži ďalším generáciám a posúva slovenské vinárstvo medzi svetovú špičku.

Víno ako dar
Ľudstvo vraj pozná víno ako produkt vyrábaný z hrozna už viac ako šesťtisíc rokov. Doteraz však hľadá správne odrody i chute. Šľachtiteľka Dorota Pospíšilová sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí. Napriek tomu sa jej podarilo posunúť vinársky obzor na Slovensku ako málokomu pred ňou. Osemdesiatpäťročná najvýznamnejšia slovenská šľachtiteľka skvelých odrôd vína Dorota Pospíšilová má na svojom konte viacero prvenstiev. Nepreceňuje ich, no teší ju, že spoločnosť pozitívne hodnotí jej prácu. Neraz sa vyznala láske k vínu, ktorý považuje za prvoradý nápoj. ,,A považujem ho za mimoriadny, ktorý je odrazom prírody. Je to nápoj, ktorý je úzko spätý nielen s prírodou, ale aj so životom.“ Vínu a viniču venovala celý svoj život. Isto aj preto tento nápoj uprednostňuje. Často zdôrazňuje, že Slovensko je významnou vinárskou krajinou, ktorá sa odlišuje od vinárskych krajín južného typu. ,,Našimi klimatickými podmienkami a ekologickými podmienkami ležíme na severnej hranici akéhosi ekonomicky možného a výnosného vinohradníctva. Takého, ktoré prináša aj ekonomický osoh.“

Počúvať jej rozprávanie o víne je akoby sme čítali ten najpútavejší príbeh. Lebo práca vo vinohrade je príbehom tvrdej práce, ale aj zadosťučinenia, keď vidíte ako z kúska dreva vyrastú kry, s ktorými šľachtiteľ pracuje. Lebo šľachtenie novej odrody je veľmi dlhý proces, ktorý neraz trvá aj 30 rokov. Ing. Dorota Pospíšilová počas svojho života vytvorila sortiment asi tisícok zahraničných odrôd. A to z väčšiny krajín jednotlivých svetadielov. Je to veľké dedičstvo, ktoré tu zostane. Priznáva, že ju veľmi trápi, že dnes na krásnych bratislavských polohách vinohradov máme betónové škatule, tzv. víl, ktoré tam postavili. „Nevkusné, nevhodné a hlavne devastujúce to, čo si každá európska metropola váži. Svoje okolie zveľaďuje tak, aby svoje tradície zachovala. A naša krajina robí presný opak.“

Nemá rada otázku, ktorá odroda jej je najbližšia. V jednom z dávnejších rozhovorov sa vyznala: ,,Každý typ, ktorý človek šľachtí, ma svoju históriu. Dosť ťažké boli začiatky tejto mojej činnosti a vlastne činnosti na Slovensku. Mojím šľachtením táto profesia len začala. Predtým bolo iba udržiavacie šľachtenie starých odrôd. Vyberali sa pozitívne biotypy. Dlhým vegetatívnym množením sa totiž stráca kvalita. Treba sa o odrody nepretržite starať, aby sa udržovali v kvalitatívnom stave. Vinári vždy sami musia odrodu zhodnotiť.“

Pripravila: Elena Bujačková