Prečo sú k nám partneri zlí?

Nik sa nerodí na svet zlý a prirodzenou podstatou detí je láska, náklonnosť a pohoda. Až neskôr sa naučia od nás dospelých tie ošklivosti. Ak pozorujeme detský prístup, zistíme, že je hravý, príjemný, vrúcny a čistý. 

 

Postupne, ako dieťa rastie, sa učí od svojich rodičov. Z ich správania odkukáva to podstatné pre seba. Ako rodičia rozprávajú, pracujú a rozdávajú lásku, tak sa nastavuje mozog drobčeka na jeho budúce správanie.

Každé dieťa v sebe nosí zakódované obranné mechanizmy nielen pre svoje telo (pud sebazáchovy), ale aj pre vlastné emócie. Ak mu bude niečo dlhodobo odopierané alebo bude potomok týraný, vytvorí si cestičky, pomocou ktorých presadí svoje za každú cenu.

Treba tu pochopiť, že dieťa sa učí nevedomky. Podobne, ako sa naučilo materinský jazyk, sa naučilo aj ďalšie poznatky zo sveta emócií. Naučilo sa, čo je láska, strach, zlosť, radosť, náklonnosť atď.

Ak láska a prijatie boli malému jedincovi dlhodobo nevhodne dávkované alebo neboli správne uprednostňované, dôjde k emočne deštruktívnym dedukciám. Tie sa neskôr prejavia vo forme správania, ktoré bude druhých zraňovať.

Iste ste si okolo seba všimli ľudí, ktorí vám dokážu pekne zavariť. Keď majú svoj deň, je lepšie sa im vyhnúť. Dokážu vás natoľko rozhodiť, ponížiť a zobrať vám dobrú náladu, že s nimi nechcete mať nič spoločné. Pritom – ak by ste mohli preskúmať podstatu ich správania, zistili by ste, že o svojom zlom prejave možno vôbec nevedia alebo sa len bránia.

Ak by sme boli správne vychovaní, nemali by sme potrebu konať zlo. Zostala by nám len láska k blížnym.

 

Najčastejšie prípady zlého správania

Odvrávanie, neslušné slová, ponižovanie, výsmech, vyčítanie, zakazovanie, odopieranie sexu, trestanie, vyhrážanie sa, jedovitosť, robenie z vás hlupáčika, pohŕdanie.

Vyskúšajte toto riešenie
Ak sa vám s partnerom tieto veci dejú, vyskúšajte toto:

1.     Veďte si denníček všetkých situácií, keď vám partner akokoľvek ublížil a bol k vám zlý.

2.     Pokúste sa pokojne si s ním sadnúť, hoci aj mimo domova, a dohodnúť sa na spôsobe debaty, ktorý zakazuje používanie týchto vlastností.

3.     Vyzvite ho, nech vám vysvetlí jednotlivé situácie z denníčka a poodhalí svoje emócie, prečo tak koná. Poukážte na to, že nikto nemá vo svojej podstate túžbu byť zlý a chce dávať lásku prirodzene.

4.     Zistite, čo partnerovi chýba a čo sa snaží získať práve pomocou zla.

 

Na čo pravdepodobne prídete

Že partnerovi bola odmietaná láska otcom alebo matkou.
Že partnerovými záujmami bolo pohŕdané.
Že rodičia nemali na partnera dostatok času.
Že rodičia nerešpektovali vyrieknuté sľuby.
Že rodičia uprednostňovali súrodencov atď.

 

Staňte sa pomocou (ak je to možné)

Svojho partnera poznáte najlepšie, ponúknite mu pomoc pri vyrozprávaní všetkých detských krívd. Vždy, keď bude chcieť na vás byť zlý, zastavte chod života, sadnite si a spýtajte sa ho, čo potrebuje a čo mu chýba. Zistíte, že na vás v podstate nechce byť zlý, len mu pripomínate otca alebo matku a evokujete v ňom naučené formy správania z detstva.

Ak vám partner stojí za to, aby ste mu pomáhali, drite na jeho premene, čo vám sily stačia. Len čo vám prestane stáť za to, je vzťah mŕtvy a rýchlo z neho odíďte.

Autor: Aleš Kalina, kouč