Niekoľko ochorení typických pre ľudí v strednom veku

Za stredný vek sa považuje obdobie od 45 do 60 rokov života. Ide o obdobie, kedy sa u množstva ľudí začínajú prejavovať prvé zdravotné problémy súvisiace s vekom. Ktoré patria medzi najtypickejšie pre stredný vek?

 

Ateroskleróza

Medzi zdravotné problémy typické pre stredný vek môžeme zaradiť napríklad aterosklerózu. Čo sa pod týmto názvom skrýva? Jednoducho povedané, ide o upchávanie tepien tukovými látkami. Dôsledky tohto javu sú viaceré a rozhodne nie príjemné. Ateroskleróza môže spôsobiť infarkt, niektoré typy cievnych mozgových príhod, poruchy prekrvenia dolných končatín, poruchy trávenia, či zlyhávanie obličiek atď.

 

Pohybový aparát

V strednom veku sa môžu začať prejavovať aj rôzne ochorenia pohybového aparátu. Ako príklad môžeme uviesť osteoporózu (rednutie kostí) alebo osteoartrózu (postupné opotrebovanie kĺbov). Druhá menovaná choroba môže mať viacero príčin, medzi ktoré patrí aj reuma, ktorá sama o sebe neobchádza ľudí stredného veku, i keď vyskytnúť sa môže aj oveľa skôr.

 

Arteriálna hypertenzia

Obávanou chorobou typickou pre stredný vek je aj vysoký krvný tlak, odborne arteriálna hypertenzia. Najčastejšie sa vyskytuje ako primárna hypertenzia, ktorej príčinou je nesprávna životospráva. Preto sa ľuďom v strednom veku odporúča zadovážiť si tlakomer a raz mesačne si odmerať tlak (ráno po zobudení, ešte pred vstaním z postele). Ak si opakovanie nameriate hodnoty nad 140/90 mmHg, neodkladajte návštevu lekára a zároveň sa zamyslite nad svojim životným štýlom. Bude ho totiž potrebné zmeniť.

 

Histamínová intolerancia

Posledný zdravotný problém, ktorý spomenieme, možno niektorých prekvapí, pretože mnohí si ho so stredným vekom nespájajú. Ide o histamínovú intoleranciu. Možno ste to nevedeli, ale až 80 % ľudí, ktorí ňou trpia, sú práve ľudia stredného veku. Rozhodne ju tak medzi ochorenia typické pre stredný vek môžeme zaradiť. Ide o stav, kedy telo nedokáže účinne odbúravať nadbytok histamínu, čo má za následok rôznorodé príznaky ako napríklad žalúdočné a kožné problémy, opakované bolesti hlavy, zmeny krvného tlaku, únavu, úzkosť a ďalšie.

Zdroj: Marek L.
Autor foto: missty / Stock.adobe.com