Napriek eufórii zo snehu netreba zabúdať na bezpečnosť na svahu

imunita

Tohtoročná sezóna je k lyžiarom zatiaľ mimoriadne žičlivá. Všetky strediská na Slovensku majú dostatok prírodného snehu a hlásia vysoký záujem návštevníkov. S počtom lyžiarov však rastie aj počet úrazov. Je preto potrebné byť opatrnejší, dodržiavať pravidlá bezpečného lyžovania a nezabúdať na poistenie pre prípad úrazu.

Horská záchranná služba má každým rokom viac práce so zranenými lyžiarmi. Minulú sezónu zasahovala pri 1 619 úrazoch lyžiarov a snoubordistov, čo je v porovnaní so sezónou 2014/2015 nárast o 6 %. „Už tradične sú v najväčšom počte zastúpené úrazy horných a dolných končatín, či už ide o zlomeniny alebo vykĺbenia. Vyskytujú sa však aj úrazy hlavy,“ hovorí Katarína Števčeková z Horskej záchrannej služby. Smutná štatistika vládne i pri smrteľných úrazoch. Ich počet narastá. Počas minulej zimnej sezóny prišlo o život 19 návštevníkov hôr. V sezóne 2014/2015 malo fatálne následky sedem nehôd a 2014/2013 bolo takýchto prípadov šesť. Bilanciu za tohtoročnú zimu sa dozvieme v apríli. No už teraz treba myslieť na dodržiavanie zásad bezpečného lyžovania a správania sa na svahu.

Ako sa zabezpečiť?
„Najčastejšou príčinou úrazov je precenenie svojich schopností. Často dochádza aj k zrážkam lyžiarov. Každá osoba na svahu by preto mala zvážiť svoje možnosti, zohľadniť stav trate, počasie aj počet lyžiarov,“ radí K. Števčeková. K zodpovednému správaniu patrí i uzatvorenie pripoistenia pre prípad úrazu. Bežný lyžiar pohybujúci sa na udržiavanej zjazdovke nemusí mať bezpodmienečne poistenie pre prípad zásahu horskej služby. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk poskytujú v rámci predávaných skipasov aj službu prvej pomoci a transport zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

No dôležité je tiež pripoistenie (trvalých) následkov úrazu. Nehoda si môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy aj hospitalizáciu.

Samozrejme, aj keď má lyžiar uzatvorené životné poistenie, na svahu by sa mal správať vždy zodpovedne. Na lyžiarskych tratiach platia Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 26/2006 Z. z. a medzinárodné lyžiarske pravidlá FIS, známe ako Biely kódex. Okrem toho môžu mať prevádzkovatelia  lyžiarskych stredísk vlastné pravidlá, ktoré sú nad rámec tých medzinárodných a sú rovnako dôležité. A situácia je komplikovanejšia, ak k úrazu došlo v zahraničí – nie všetky druhy poistení sa vzťahujú na úrazy vzniknuté za hranicami SR a v takýchto prípadoch sa náklady na ošetrenie či hospitalizáciu môžu vyšplhať až na násobky slovenských cien. V blízkosti lyžiarskych stredísk sú totiž väčšinou súkromné zdravotnícke zariadenia, kde si treba za ošetrenie platiť. A hoci má lyžiar Európsky preukaz zdravotného poistenia, (t. j. povinné štátne poistenie), ten mu pomôže len v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

Aké pravidlá treba na lyžiach dodržiavať, aby poistná ochrana platila bez obmedzení?

 • Žiadny alkohol a omamné látky
 • Zdržiavanie sa len na povolených lyžiarskych tratiach
 • Evidentné nedodržiavanie Bieleho kódexu
 • Dodržiavanie pokynov horskej služby
 • Nevhodný výstroj a nevhodné oblečenie

Stále viac citlivé sa stáva požívanie alkoholu a iných omamných látok. V niektorých krajinách dokonca horská služba či polícia lyžiarov preventívne kontroluje a udeľuje im pokuty alebo ich vykazuje zo svahu. Už aj na Slovensku sa postupe udomácňujú pravidlá ohľaduplnosti a bezpečnosti na svahoch, ktoré platia i v zahraničí pod označením Biely kódex.

Biely kódex

 1. Ohľaduplnosť na svahu– lyžiar je povinný správať sa ohľaduplne, aby neohrozil a nepoškodil zdravie, život a majetok ostatných.
 2. Rýchlosť a štýl jazdy– lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, terénu a zaľudnenosti svahu. Na miestach, kde je znížená viditeľnosť alebo v dolnej časti zjazdovky, v okolí lanoviek a vlekov či prehustených miest, je potrebné spomaliť.
 3. Zodpovednosť idúceho zvrchu– staré známe pravidlo znie: na svahu je vždy zodpovedný ten, čo prichádza zhora. Musí tak rýchlosť a smer jazdy upraviť s cieľom neohroziť pred ním jazdiacich ľudí. Ide najmä o dostatočný odstup a predvídanie úmyslov ostatných.
 4. Opatrné predbiehanie– pri predbiehaní pomalších je treba dbať na to, aby tí neboli ohrození a mali dostatočný priestor pre svoju jazdu.
 5. Ohľaduplný rozjazd– každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo sa chce po zastavení opäť rozbehnúť, musí sa rozhliadnuť a dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže ostatných prekvapiť.
 6. Zákaz státia– považuje sa bezohľadné a zbytočne riskantné, ak lyžiari na trati bezdôvodne zastavujú, a to najmä na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Kritické miesta sú najmä pod terénnymi vlnami, ktoré znemožňujú vidieť prichádzajúcich zvrchu. Človek, ktorý tam spadol musí toto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Chôdza do protismeru– človek pohybujúci sa hore kopcom predstavuje neočakávanú prekážku. Ak tak musí urobiť, mal by kráčať po okraji zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek– lyžiar je povinný dodržiavať značky a upozornenia na trati. Tie sú časté najmä vo väčších strediskách – napríklad upozornenie o krížení zjazdoviek, označenie nebezpečných miest, príkazy na zníženie rýchlosti alebo iné značky horskej služby či polície. V zahraničí sa ich dodržiavanie kontroluje a pokutuje. Horská záchranná služba pripravuje podobné represie i u nás.
 9. Prvá pomoc– lyžiar je povinný inému pri úraze poskytnúť prvú pomoc. Ďalej označiť miesto nehody nad nehodou, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych palíc, oznámiť úraz horskej službe a privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
 10. Bezpečnosť lyžiarskeho výstroja– lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a je zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.
 11. Preukázania totožnosti– ak došlo na trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody, je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo zamestnancom strediska.
 12. Vstup na trať – pred začatím a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na trať zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu so strojmi upravujúcimi trate.

Pripravil: Ing. Peter Apolen
Foto: Orava Snow

Orava Snow