Najviac chudobných je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Ide až o 400-tisíc ľudí

Najviac chudobných ľudí je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Ide o takmer 400- tisíc ľudí. Aktuálne je podľa Štatistického úradu SR ohrozených chudobou 16,3 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 872- tisíc ľudí. Výrazné rozdiely v platoch, zamestnanosti a celkovej životnej úrovni sa najmä počas korona krízy zväčšujú.

 

V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20 až 50-tisíc ľudí. V našom prípade sa chudoba určuje od hranice príjmu 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je stanovená hranica  853 eur mesačne. Hranica chudoby je odvodená od mediánového príjmu v krajine.

„Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Nerovnomernosť medzi jednotlivými krajmi súvisí predovšetkým s rôznym ekonomickým rozvojom regiónov. Problémy chudobnejších krajov sa prehlbujú aj v dôsledku stále pretrvávajúcich aspektov ako je napríklad nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, pomalé tempo budovania dopravnej siete, slabšie sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie a taktiež nižšia vzdelanostná úroveň časti obyvateľstva,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička.

Situácia sa s počtom chudobných v Banskobystrickom a Prešovskom kraji už niekoľko rokov zhoršuje. Horšia situácia s nadpriemerným počtom ohrozených chudobou je aj v Košickom kraji či v Žilinskom kraji (obe do úrovne 20 %). Z pohľadu regiónov sú najmenej ohrození ľudia v Bratislavskom kraji (7,9 %). Pod celoslovenským priemerom sú regióny Nitrianskeho kraja (13,1 %), Trnavského kraja (11,2 %) a Trenčianskeho kraja (10,6 %).

„V chudobou ohrozených regiónoch evidujeme aj vysokú mieru nezamestnanosti, avšak len tretina ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky a príspevky, sa vďaka nim dostáva mimo pásma chudoby. Až dve tretiny v ňom naďalej zostávajú. Títo ľudia si nemôžu dovoliť ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku mimo domu alebo jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek. Táto situácia sa vlani medziročne zhoršila, a očakávame, že vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu, sa počet ľudí v materiálnej deprivácii môže opäť navyšovať, najmä v hladových dolinách na juhu a východe Slovenska,“ skomentovala Buchláková.

Medziročný nárast  samotnej hranice chudoby pre jednočlennú domácnosť predstavoval vlani približne 33 eur na mesiac. Pre domácnosť 2 dospelých s 2 deťmi do 14 rokov bola celková ročná hodnota hranice rizika chudoby na úrovni 10 230 eur, čo pre tento typ domácnosti predstavovalo priemerne 853 eur na mesiac.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o takmer 9 %-tný nárast, v absolútnom vyjadrení približne 69 eur na mesiac.

Zdroj: Lenka B.