Na slovíčko s výtvarníkom IRJOM MALOVANÝM v kreatívnom ateliéri SPACELOOK

Spacelook – výtvarný ateliér Irja Malovaného, objavenie a využitie tvorivého potenciálu v človeku, neformálna výučba výtvarných realizácii kreatívnym spôsobom.

V čase pretechnizovanej doby plnej informácií je viac ako žiadúce sa  zastaviť, pookriať a zamyslieť sa. Denne sme vystavovaní nadmiere rôznych obsahov, ktoré nás zahlcujú a ktoré nedokážeme správne filtrovať. Oddýchnuť si od informačného smogu a uvoľniť myseľ by potreboval azda každý. Čas nazvyš venovaný svojim ratolestiam, by uvítali najmä rodičia na usmernenie ich ďalšieho vývoja, ktorý zastúpi aj spoločnosť. Bezstarostné detstvo plné spomienok na ihriskách sa vytráca a deti sa čoraz viac hrajú na počítačoch. Kreativita a fantázia sa dá rozširovať aj týmto spôsobom, no nie v takej miere ako pri kreslení a tvorení.

Na podporu emočného vnímania a kreatívnej tvorivosti vašich detí je tu práve ateliér Spacelook, v ktorom som sa zastavila porozprávať so skúseným výtvarníkom Irjom Malovaným.

Výtvarník s bohatými pedagogickými skúsenosťami (20 rokov pedagogickej praxe) dokáže úžasne pracovať s deťmi a to aj s deťmi s určitými diagnózami – živé dieťa, autista a iné. Výtvarným vzdelaním pod jeho vedením prešli deti cudzích štátnych príslušníkov, mimoriadne nadané deti, vysokoškolskí poslucháči, dospelí, ba aj aj seniori.

Na slovíčko s výtvarníkom IRJOM MALOVANÝM

 

Na slovíčko s výtvarníkom IRJOM MALOVANÝM
Deti pri tvorivej práci

Ponuka  ateliéru Spacelook
Skúsený pedagóg v ľuďoch dokáže prebudiť tvorivý potenciál a rôznymi zaujímavými metódami výučby sa priblíži všetkým individuálnym prístupom.

Ako tvrdí: „V každom človeku sa skrýva nejaký talent, ba niekto je možno multitalent“. 

Človek môže vstúpiť a začať rozvíjať svoje kreatívne cítenie kedykoľvek „ , hovorí Irjo Maľovaný. „Skupiny sú formované zväčša podľa vekovej príbuznosti.“ Prihlásiť sa môže v podstate ktokoľvek vo veku od 4 do 60 rokov.

Vzdelávanie prebieha v rozľahlej 54 m2 učebni  s krásnym výhľadom  na mestskú časť Nové Mesto Bratislava a uchvacujúcu panorámu na časť Ahoj a vinice s krásnymi premenami oblohy z obidvoch strán.

 

V čom spočíva čaro a inakosť kreatívneho ateliéru?
„Ako pedagóg sa zameriavam na kreatívne myslenie a následné praktické tvorenie, ktoré je možno kontinuálne celoživotne rozvíjať a využiť aj v iných oblastiach života – food styling, fashion styling, hand made, výrábanie čohokoľvek. Teda vedieť sa pozerať a preciťovať nie jedným okom dnu a druhým von.“ 

Na slovíčko s výtvarníkom IRJOM MALOVANÝM
výtvarník Irjo Malovaný

Komunikatívny pedagóg s entuziaznom a empatickým prístupom sa snaží o reformu kvality vzdelávania zdola, t.j. od seba spôsobom jemu vlastným. Spracovávajú sa rôzne témy a motívy.

„Objaviť v sebe určité danosti tvorivosti v súčinnosti s partnerským pedagogickým vedením, oboznámiť sa a pracovať s nekonformnými výtvarnými nástrojmi, pomôckami“,   to je ako hovorí Irjo Malovaný, ponuka ateliéru Spacelook.

Ateliér je vynikajúco materiálovo a technicky vybavený od pestrej odbornej literatúry,  metodickej a didaktickej,  cez anatomické atlasy, monografie výtvarných umelcov, veľkoformátový grafický lis (až na formáty A2), rôzne odtiene grafických ofsetových farieb, výpal prác z keramickej hliny a rôzne druhy farieb.

K dispozícii je aj hudobná knižnica s rôznymi žánrami s nadčasovou hudbou. V zimnom období sa v ateliéri kreatívne pracuje s vizuálnym fenoménom svetla.

Deti môžu pokresliť v tomto ateliéri prakticky čokoľvek – steny, dvere, nábytok, premaľovať a opäť vytvoriť, maľovať na textil, keramiku, umelecký záber je široký.

Myslíte si, že umeleckého ducha možno nájsť v každom?
„Väčšina má tvorivý potenciál na určitú techniku, či už je to maľba, kresba, grafika, priestorové vyjadrenie v hline, koláž alebo práca s materiálmi.  Každého sa dá niečomu naučiť a potom už rozvojom ísť ďalej a rôznymi cestami hľadať, objavovať, nachádzať a skúmať“ …“Som presvedčený, že každý má určitý základ, potenciál niekedy čakajúci na poriadne „rozprúdenie“ “.

Ateliér si môžete pozrieť na stránke facebooku pod názvom Spacelook, kde uvidíte fotografie a videá z tvorivej práce.: https://www.facebook.com/SpacelookVIEW/

Ak chcete teda aj vy v sebe objaviť medze svojej fantázie, tvorivosti a otvoriť dvere rozvoju hlbšieho vnímania, potom ste v tomto ateliéri  vítaní. Najmä rodiny s malými deťmi  by  zaiste  takýto krúžok obohatil a  oslovil na ceste za ich ďalším rozvojom.

 

Zdroj: Ing.arch. Miroslava Vaňharová, myamirell.com