Miroslav Buľovský: Krásne by bolo, keby si ľudia prestali závidieť

Občianske Združenie  Parasport24 vzniklo v roku 2006, aby organizovalo projekty na podporu handicapovaných ľudí, ktorí ako jednotlivci majú sťažené podmienky na získavanie finančných prostriedkov pre vlastný rozvoj a plnohodnotnejší život. Prostredníctvom rôznych športových aktivít majú títo ľudia so zdravotným postihnutím lepšie možnosti zaradiť sa do bežného života. Najväčšou akciou parasportu24 je cyklistický 5 dňový maratón, ktorého sa zúčastňujú mnohé populárne osobnosti a svojou účasťou ho podporuje aj prezident SR Andrej Kiska. Zakladateľom OZ je Miroslav Buľovský, ktorého sme vyspovedali na prahu príprav veľkolepých osláv prvej desaťročnice činnosti.

Kedy a ako vo vás dozrela myšlienka založiť organizáciu  parasport24 a hlavne s akým cieľom?
Mal som v živote veľkú krízu /osobný krach, ktorý mi otočil život pre mňa neznámym smerom/ a som rád, že dnes môžem konštatovať, že cesta ktorú momentálne mám, je najlepšia aká môže pre mňa byť.

V tomto roku oslavujete desiate výročie činnosti, máte zrátané  koľkým ľuďom ste pomohli, prípadne koľko peňazí ste rozdali?
Rozdávanie peňazí nie je správny výraz, lebo naša pomoc bola skôr vždy o veciach, ktoré sme vybartrovali, výhodnejšie kúpili alebo dostali od sponzorov a následne darovali. Priamu finančnú pomoc takmer nevyužívame a ak, tak len vo veľmi málo prípadoch. Naša pomoc za uvedených 10 rokov činnosti predstavuje v absolútnej hodnote viac ako 200 tisíc € a sú to už desiatky ľudí, rodín a inštitúcií, ktorým sa pomoci od nás dostalo.

Ako sa uskutočňuje výber ľudí, ktorým sa rozhodnete venovať potrebné dary či financie?
Pri samotnom výbere adresátov ktorým bude určená pomoc, spolupracujeme s obcami a mestami, cez ktoré s pelotónom prechádzame.  Obce majú svoje sociálne komisie, ktoré vedia kto a akú pomoc potrebuje. Pri osobnom stretnutí pred podujatím poskytneme informáciu, čo máme k dispozícii na darovanie a zástupcovia obcí si k daru nájdu vhodnú rodinu.  Ďalšími obdarovanými sú naši hendikepovaní optimisti, ktorým sme za 10 rokov zabezpečili už 14 handbikov. Handbiky sú však na našom trhu veľmi drahé, tak sa ich snažíme získavať výhodnejšie z Nemecka, Poľska či Holandska.

Kontaktujete ľudí, ktorým ste pomohli aj spätne, ako žijú, či sa im polepšilo nielen v danom momente vašej pomoci, ale aj neskôr?
Určite áno, no nie so všetkými sme v kontakte. V každom prípade sa im mnohokrát dostane od nás aj iná pomoc, napr. formou rady ako riešiť ich problém alebo osobné stretnutie.

Desať rokov to už je istá stabilita, vaše akcie podporuje svojou účasťou aj prezident Andrej Kiska, chystáte tento rok niečo špeciálne, nejaké zmeny a zúčastní sa opätovne aj pán prezident?
Áno desať rokov je pekné jubileum, mňa samého napĺňa pocitom dobre odvedenej práce skutočnosť, keď si spomeniem, aké boli ťažké začiatky, najmä prvých 4 – 5 rokov :).  To, že naše podujatie podporuje prezident Slovenskej republiky znamená pre nás úplne najviac, je to veľké ocenenie našej práce. Veľké poďakovanie ale patrí aj ľuďom, ktorí pomáhajú celej akcii. Keď chcete robiť dobré a zmysluplné veci, musíte ich robiť s dobrými, pozitívne naladenými ľuďmi a ja ich okolo seba mám a veľmi si ich vážim.

Čo za ten čas vy osobne považujete za úspech okrem toho, že fungujete celé desaťročie?
Najväčší úspech pre mňa osobne sú vzácne vzťahy, ktoré vznikli medzi ,,našimi,, ľuďmi, spojilo sa veľa dobrých a vzácnych ľudí, ktorí to ťahajú tým správnym smerom,  pomoci druhým.

Do akcií sa zapája čoraz viac známych tvárí, majú slovenskí umelci zmysel pre charitu, predsa len je toho veľa, sú dôverčiví?
Zapájajú sa, sú s nami tí, ktorí nám dôverujú a majú zmysel pre charitu. Verím, že máme vedľa seba tých správnych. A charity je na Slovensku naozaj veľa, no my sa ju snažíme robiť iným, výnimočným spôsobom a funguje to.

Spomenuli sme, že charitatívnych akcií sa ročne deje naozaj veľa, pomáhať je stále komu. Ako to je, je to z roka na rok ťažšie alebo tým, že organizácia má za sebou výsledky zapájajú sa ľudia ľahšie s pribúdajúcimi rokmi?
Ťažko to išlo na začiatku, teraz je to už o poznanie lepšie  a snáď to takto bude pokračovať aj ďalej.  Stáva sa nám – čo je veľmi dobré ocenenie našej práce – že sa  nám donori či firmy ozvú sami a aktívne sa pýtajú, ako by mohli do projektu prispieť. Charitatívnych akcií, ako sme už spomínali vyššie, je na Slovensku dosť, dokonca aj s podobným zameraním ako máme my, a mňa teší, že nielen pomáhame ale aj inšpirujeme druhých. Napríklad pre podporu boja proti rakovine robí podľa nášho vzoru už 6 rokov akciu Miro Bílik, tretí rok sa koná na základe inšpirácie našou akciou cyklistika na podporu svalových distrofikov, či podujatie Káčer na bicykli.

Aké sú ohlasy na charitu medzi obyčajnými slovenskými občanmi, predsa len máte skúsenosti, cestujete, bicyklujete medzi bežnými ľuďmi?
Spojili sme známe tváre s hendikepovanými ľuďmi, čo nám pomáha lepšie sa dostať do spoločnosti bežných ľudí. Známi herci a moderátori vzbudia záujem u ľudí svojou popularitou a pri tej príležitosti predstavíme optimistický postoj našich hendikepovaných ľudí, ktorých sa inak ľudia doslova boja vôbec len osloviť.

Sny, plány a želania do ďalšej desaťročnice?
Sny mám, ale tie si nechám pre seba, plány tie najväčšie a želanie mám, aby si ľudia prestali závidieť a neriešili malicherné veci.

Autor: Anna Olvecká
Foto:
archív Parasport24