Michail A. Bulgakov – Psí srdce

„Psí srdce“ je jedna z najtajemnejších a najškandálnejších kníh 20.storočia. Hoci bola napísaná už v roku 1925, po prvý raz ju mohli vydať v Rusku až roku 1987.

V Sovietskom zväze táto knížka nemala žiadnu šancu na vydanie, no napriek tomu ju ľudia veľmi dobre poznali. Text sa ilegálne šíril v samizdate a ľudia si ju tajne čítali doma po nociach, hoci im za to hrozil prísny ba až fatálny trest.

Kniha je plná ostrej satiry a jadrného humoru, ktorý u čitateľov vyvolával smiech a zároveň slzy. Autor tu predpovedal vývoj ruskej spoločnosti na niekoľko desaťročí dopredu, a tak jej posolstvo je i teraz stále živé.

Dvojjazyčná úprava vydania, vám pomôže v zdokonalení jazykovej znalosti ruštiny. Gramaticlké poznámky, slovníčky a jazykové kútiky, vám objasnia všetky nejasnosti. Priložené CD obsahuje celý text, ktorý nahovoril profesionál. Atmosféra doby, ruských reálií a príbehu je ešte navyše dokreslená hudbou na akordeon.