Martin Ďurinda: „Pri manipulácii s rúškami dajte pozor na chyby, ktoré vás môžu stáť život!“

Martin Ďurinda, líder skupiny Tublatanka, je vyštudovaný doktor farmácie. V týchto neľahkých časoch mu záleží na zdraví ľudí a preto vypracoval zásady používania rúšok. Ďurinda vraví: „chráňte sa rúškami a respirátormi, pri manipulácii s nimi však dajte pozor na chyby, ktoré vás môžu stáť aj život!“    

Nosenie rúšok a respirátorov cez ústa a nos  v období šírenia infekcie korona vírusu COVID-19  je bezpodmienečne nutné na zabránenie ďalšieho prenosu infekcie z človeka na človeka. Nakazený človek už na začiatku svojej infekcie, o ktorej ani nemusí vedieť, vydychuje veľké množstvo patogénu. Samotné rúška nás pred možným vdýchnutím vírusu ochránia málo, pretože póry rúška sú mnohonásobne väčšie ako veľkosť samotného vírusu, no môžu počet vírusov zredukovať. Rúška sú určené na zabránenie a zmenšenie možnosti rozširovania infekcie už nakazeného človeka / podľa klasifikácie WHO – človeka s respiračnými ťažkosťami/, aby infekciu čo najmenej prenášal na ďalších ľudí. Zatiaľ čo respirátory hlavne tie s úrovňou ochrany FFP3 a vyššej triedy majú dobrú účinnosť v zmysle ochrany pred možnosťou vdýchnutia koronavírusu do dýchacej sústavy človeka. V sumáre teda ide o dve rôzne úrovne ochrany – zatiaľ, čo rúško má brániť prenosu infekcie z nakazeného jedinca na zdravého jedinca, respirátor slúži zdravému jedincovi k zabráneniu možnosti vniku patogénu do dýchacích ciest či ústnej dutiny.

Rúška aj respirátory sú na Slovensku vypredané, no predsa sa dajú na internete v niektorých e-shopoch nájsť a objednať, ale za oveľa vyššiu cenu ako je ich pôvodná. Používať rúška a respirátory žiaľ nie je jediné, čo je v tejto situácii potrebné urobiť. Dôležitý je spôsob manipulácie s nimi a zásady, ktoré je nutné pre ich bezpečné a plnofunkčné využitie dodržiavať tak, aby nedošlo pri ich nedôslednej manipulácii k zavlečeniu patogénnych vírusov na naše sliznice.

Rúško a respirátor si nasadíme na ústa a nos, poriadne upevníme a viac sa už nedotýkame rukou ich vonkajšej časti. Keď používame rúško a respirátor na ochranu v  priestore možnej infekčnej nákazy, v žiadnom prípade sa nedotýkajme rukami ani rukavicami prednej strany tohto ochranného prostriedku, pretože ak by tam boli zachytené častice vírusu tak by sme sa ľahko mohli infikovať nepozorným dotykom tvárovej oblasti v okolí úst a nosa alebo trením očí. Nechytáme a nedotýkame sa ani ďalších častí nášho oblečenia, ktoré by mohli byť tiež infikované. Musíme dávať pozor, aby sme sa už viac tváre a očí nedotýkali. Rúško ani respirátor si nedávajte z tváre „dole a hore“ tak ako to dnes často vídavame u ľudí, ktorí majú ochranný prostriedok na ústach a nose a potom si ho dajú pod bradu, aby sa im lepšie rozprávalo, zafajčili si alebo len tak voľne dýchali. Tam hrozí veľké riziko, že vírus z ochrany pod bradou si  zavlečú alebo priamo vdýchnu do pľúc! Patogén sa tiež   môže miernym prievanom  preniesť z tohto ochranného prostriedku pod bradou rovno do dýchacích ciest.  Mnohí ľudia chytia rúška alebo respirátory holými rukami za jeho vonkajšiu časť a znovu si ich nasadia. Hrozí, že si kontaminujú ruky od vonkajšej časti ochranného prostriedku a infekciu zavlečú priamo do úst a nosa. Rúško a respirátor pod bradou sa dotýka povrchu pokožky krku, ktorá môže byť kontaminovaná vírusom a pri spätnom nasadení si vírus priamo vnútornou časťou rúška alebo respirátora zavlečú do úst a nosa. Manipulácii s respirátorom aj rúškom treba dávať veľký pozor, aby  človek neurobil potencionálne fatálnu chybu a  nenakazil sa vírusmi priamo z nich. Rúško aj respirátor si dávame dole z tváre tak, že chytáme upevňovacie popruhy v miernom predklone, aby sme sa nedotkli úst a nosa vonkajšou stranou ktorá môže byť kontaminovaná vírusmi. Pri časovo  dlhšom používaní rúšok a respirátorov vzniká v okolí úst a nosa na pokožke tváre vlhké prostredie, kde sa ľahko zachytávajú vírusy. Preto je nutné si opatrne umyť tvár v predklone, aby voda nezatiekla do úst a nosa a znovu si nasadiť nové rúško alebo respirátor. Po skončení používania rúška, pokiaľ nie je jednorazové, to treba zahodiť, by sme ho mali oprať a vyžehliť a respirátor musíme opatrne v rukaviciach vydezinfikovať, ak je na viac použití a  uložiť na vopred určené miesto do čistého primerane veľkého obalu. Nikdy si tieto ochranné pomôcky neodkladáme vedľa seba napríklad na stôl keď sa ideme najesť, lebo by sme sa mohli z nich nakaziť. Po zložení rúška alebo respirátoru si dôkladne umyjeme viackrát ruky. Pred spánkom by sme sa mali osprchovať a opatrne si umyť vlasy, aby nevtekala voda do úst a nosa. Je možné, že sa tam môžu nachádzať vírusy a v noci pri spánku by sme si ich pri otáčaní hlavy na vankúši mohli zaniesť do dýchacieho ústrojenstva vírusy, ktoré prežívajú ešte niekoľko dní.

Pri  vstupe do priestoru kde je veľké riziko nákazy koronavírusmi, ako v obchodoch, nemocnici a ďalších rizikových miestach, je vhodné na čo najlepšiu ochranu zdravia pred nákazou vírusmi použiť popri rúškach a respirátoroch aj chirurgické okuliare, aby sa vírus cez oči nedostal slznými kanálikmi do nosovej dutiny, s ktorou sú prepojené. Tiež je dôležitá pokrývka hlavy, rukavice a mnoho ďalších pomôcok. Pri tak agresívnom víruse ako je COVID-19 nie je stopercentná záruka ochrany ani pri používaní týchto ochranných prostriedkov, ale mali by sme urobiť maximálne možné opatrenia pre ochranu svojho zdravia a zdravia našich spoluobčanov.

Zdroj: Nora Krchňáková