ĽUDIA OČAKÁVAJÚ NA DOVOLENKE LEPŠÍ SEX

Sex na dovolenke
Dovolenka bývala časom, kedy sme odpočívali a venovali sa jeden druhému, potvrdzuje Volker Sydow, riaditeľ Durexu. „Viac-menej, tento experiment nám ukázal, že stále viac používame moderné technológie ako zdroj zábavy, a to dokonca aj na dovolenke, čo obmedzuje našu možnosť posilniť náš
vzájomný vzťah s partnerom. Durex preto vyzýva páry, aby sa na dovolenke znovu naučili odpočívať, a to aj od moderných technológií, a venovali radšej svoju pozornosť partnerovi ako mobilnému telefónu.“

Durex verí, že na tento problém našiel riešenie. Predsa len, 57 % respondentov uviedlo, že by malo väčšiu chuťna sex, ak by ich partner vypol mobilný telefón a venoval svoj čas spoločnému večeru. Aby sa potvrdilo, že tieto štatistické údaje sú relevantné, zorganizoval Durex dovolenku snov pre reálne páry a nafilmoval s nimi sociálny experiment, kde časť párov mala prístup k moderným technológiám a časť nie. Výsledný film experimentu #DONOTDISTURB ponúka fascinujúci pohľad na fakt, ako dokáže obmedzenie technológie na dovolenke viesť k splneniu sexuálnych očakávaní.
Dr. Sharif Mowlabocus z Centra pre Sexuálne nezhody z Univerzity v Sussexe uskutočnil vedecký výskum spojený s výsledkami ankety a zistil, že mnoho párov neuvažuje o hotelovej izbe ako o mieste, kde bude prebiehať sex, ale skôr ako o priestore, kde je možné naplno využívaťmoderné technológie a pripojiť
sa na wi-fi. Dr. Mowlabocus tiež uvádza,že ak jeden z páru používa mobilný telefón alebo tablet, druhý sa k nemu väčšinou pripojí.
Dr. Mowlabocus teda zhŕňa,že: „Účastníci experimentu potvrdili, že dovolenka by mala byť predovšetkým o relaxe a odpočinku – od práce, domova a tiež sociálnych médií. Viac-menej, hotelová izba, ideálne miesto pre intimitu, romantiku a odpočinok, sa často stáva miestom, kde je naplno využívaná moderná technológia a kde partneri venujú veľa času zdieľaniu fotografií, komunikácii
s priateľmi na internete a čítaním príspevkov na sociálnych sieťach, aby uspokojili svoju potrebu byť
stále v kontakte s virtuálnym svetom. Riešením by možno mohlo byť obmedzenie používania technológií iba do hotelových lobby alebo limitovať čas strávený s telefónom alebo tabletom v ruke.“
Mali by páry odchádzať na dovolenku bez prístupu k moderným technológiám?
Pozrite sa na experiment #DONOTDISTURB na www.durexsk.sk/donotdisturb
Durex