LÍDRI NEKRITIZUJÚ, ALE HĽADAJÚ RIEŠENIA, ODKAZUJE SLOVENSKÝM ŠÉFOM SVETOVÝ KOUČ Marshall Goldsmith príde na Slovensko už v decembri 2015

Dobrí lídri nie sú ľudia, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje, pretože to dokáže každý. Skutoční lídri hľadajú riešenia a chyby naprávajú. Slovenským manažérom to pripomína popredný kouč vrcholových manažérov Marshall Goldsmith, ktorý vystúpi 3. a 4. decembra na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať
negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú tlmočiť 
s entuziazmom,“ hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a vysvetľuje, že byť lídrom 
vonkoncom neznamená rezignovať na humor.

5 kvalít lídra budúcnosti podľa Marshalla Goldsmitha
·         Globálny pohľad na vec
·         Schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť
·         Inteligencia v oblasti informačných technológií
·         Schopnosť vytvárať partnerstvá
·         Pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo

„K dobrému lídrovi patrí bez diskusie aj emocionálna inteligencia, teda schopnosť sebareflexie,
regulácie, motivácie, empatie, ako aj budovania sociálnych väzieb,“ dopĺňa Michal Kováč, 
riaditeľ spoločnosti Worington, ktorá prináša na Slovensko a do Čiech svetové esá v oblasti 
vodcovstva.

Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na pôde 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi TracymJackovi 
Canfieldovi ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, ktoré v minulosti 
so svojimi seminármi navštívili aj Bratislavu. Spoločnosť Worington rokuje aj s ďalšími lídrami 
o príchode do strednej Európy. V závere roka 2018 sa manažéri a podnikatelia môžu tešiť na 
Briana Tracyho, ktorý zavíta do Bratislavy a Prahy s vrcholovým seminárom svojej kariéry, 
o ktorý je už teraz vo svete mimoriadny záujem.