Je vám nepríjemné cestovať MHD v čase špičky? Počúvajte hudbu!

Každý z nás potrebuje svoj osobný priestor, ktorý obklopuje jeho telo a dáva pocit bezpečia. V prípade, že nám niekto vkĺzne do tohto priestoru, najmä, ak je to cudzia osoba, môžeme sa cítiť veľmi nepríjemne. Dvere do tohto priestoru otvárame len intímnym partnerom a najlepším priateľom, či rodine.

Ako blízko musí prísť cudzinec k vám, aby ste sa cítili nepríjemne? Zvyčajne už vtedy, keď je neznámy človek na dosah ruky. Takáto situácia často nastáva napríklad v hromadnej doprave, ale tu nemáme šancu uniknúť, a tak ju berieme tak, ako je, i keď sa necítime najpríjemnejšie. Existuje v tejto nepríjemnej situácii nejaká ochrana?

Hudba zo slúchadiel a náš osobný priestor
Výskumníci z Royal Holloway, University of London chceli zistiť, či existuje spôsob, ktorý robí tento útok cudzincov na náš osobný priestor znesiteľnejším. Ich výsledky, ktoré boli zverejnené v odbornom časopise PLoS One, ukazujú, že počúvanie hudby zo slúchadiel môže zmeniť hranice nášho osobného priestoru. Dr. Manos Tsakiris z katedry psychológie na Royal Holloway podľa stránok SciencDaily tvrdí: „Táto vzdialenosť, ktorú sa snažíme udržať medzi nami a ostatnými, je komfortnou zónou okolo nášho tela. Každý vie, kde je hranica jeho osobného priestoru, i keď možno nie vedome. Samozrejme, osobný priestor upravujeme napríklad vo vzťahoch s rodinnými príslušníkmi a partnermi, ale počas dopravnej špičky v metre alebo autobuse nám do tohto priestoru zasahujú úplne cudzí ľudia.“

Ako na to prišli?
Štúdia, ktorú viedol doktor Tsakiris a doktorka Ana Tajadura-Jiménez z Royal Holloway, bola založená na zaujímavých experimentoch. Požiadali dobrovoľníkov, aby počúvali cez slúchadlá alebo prostredníctvom reproduktorov hudbu, ktorá podporuje ich pozitívne alebo negatívne emócie. V rovnakom čase k nim pristúpil cudzinec a účastníci mali povedať „stop“, keď sa začali cítiť nepríjemne.

Aby sme spolucestujúcich necítili ako ohrozenie
Výsledky ukázali, že keď účastníci počúvali hudbu, ktorá vyvolala pozitívne emócie cez slúchadlá, nechali cudzincov, aby sa k ním priblížili bližšie, teda nastala zmena v ich osobnom priestore, ktorý sa zmenšil. Vedci tento fakt vysvetľujú slovami: „Počúvanie hudby, ktorá vyvoláva pozitívne emócie a počúvame ju cez slúchadlá, posúva okraj nášho osobného priestoru. ,Zmenšuje´ ho a to umožňuje ostatným dostať sa bližšie k nám.“

Pozor na druhú stránku!
V prípade, ak sa teda chystáte na cestu hromadnou dopravou v čase dopravnej špičky a chcete sa vyhnúť nepríjemnému pocitu z obmedzovania osobného priestoru, urobíte najlepšie, keď si zoberiete MP3 prehrávač a pustíte si nejakú, pre vás pozitívnu, hudbu. Takto necháte do svojej blízkosti priblížiť sa ostatných cestujúcich bez toho, aby ste pociťovali nepríjemné pocity napadnutia a ohrozenia. Pozor však, v niektorých prípadoch môže byť počúvanie MP3 prehrávača nebezpečné. Keď sa napríklad večer alebo v noci vraciate zo stretnutia, či nejakej akcie a prechádzate cez tmavé uličky…