Súťaže

Jarná súťaž s Allianz – SP Uzavretá súťaž!

Jarná súťaž Allianz

Allianz – Slovenská poisťovňa nedávno uviedla na trh nové neživotné produkty môj domov a moje auto, ktorým chce klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a uzatvorenie poistenia, pri súčasnom zvýšení kvality poistného krytia. Pri poistení domova si po novom klienti vyberajú len z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka poistnú ochranu v prípade škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti.  Ak si chce klient pripoistiť aj sklo a vodu z vodovodných zariadení, môže si vybrať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie, si klient môže uzatvoriť v balíku MAX. Ku každému z balíkov si môže pripoistiť riziko zemetrasenia. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

  1. Po vybraní odpovede kliknite na tlačítko “Dokončiť kvíz
  2. Pre účasť v súťaži je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, poštovú adresu kam môžeme výuhru zaslať, e-mailovú adresu, tel. číslo a súhlasiť s podmienkami súťaže. Následne môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo “Dokončiť kvíz
  3. Vyžrebovaných výhercov budeme po skončení súťaže kontaktovať.

Súťaž prebieha od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. Traja z Vás získajú užitočné doplnky do auta: digitálny alkoholtester s LCD displejom, držiak na telefón do auta a USB nabíjačku do auta od Allianz – Slovenskej poisťovne.

Ďakujeme za účasť, súťaž bola ukončená.

To Top