Súťaže

Jarná súťaž s Allianz – SP

Jarná súťaž Allianz

Allianz – Slovenská poisťovňa nedávno uviedla na trh nové neživotné produkty môj domov a moje auto, ktorým chce klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a uzatvorenie poistenia, pri súčasnom zvýšení kvality poistného krytia. Pri poistení domova si po novom klienti vyberajú len z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka poistnú ochranu v prípade škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti.  Ak si chce klient pripoistiť aj sklo a vodu z vodovodných zariadení, môže si vybrať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie, si klient môže uzatvoriť v balíku MAX. Ku každému z balíkov si môže pripoistiť riziko zemetrasenia. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

  1. Pre účasť v súťaži je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, poštovú adresu kam môžeme výuhru zaslať, e-mailovú adresu, tel. číslo a súhlasiť s podmienkami súťaže. Následne môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo “Začať kvíz” ku výberu odpovedí.
  2. Po vybraní odpovede kliknite na tlačítko “Dokončiť kvíz“.
  3. Vyžrebovaných výhercov budeme po skončení súťaže kontaktovať.

Súťaž prebieha od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. Traja z Vás získajú užitočné doplnky do auta: digitálny alkoholtester s LCD displejom, držiak na telefón do auta a USB nabíjačku do auta od Allianz – Slovenskej poisťovne.

  1. Po vybraní odpovede kliknite na tlačítko “Dokončiť kvíz
  2. Pre účasť v súťaži je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, poštovú adresu kam môžeme výuhru zaslať, e-mailovú adresu, tel. číslo a súhlasiť s podmienkami súťaže. Následne môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo “Dokončiť kvíz
  3. Vyžrebovaných výhercov budeme po skončení súťaže kontaktovať.

Súťaž prebieha od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. Traja z Vás získajú užitočné doplnky do auta: digitálny alkoholtester s LCD displejom, držiak na telefón do auta a USB nabíjačku do auta od Allianz – Slovenskej poisťovne.

To Top