Má náš vzťah perspektívu, alebo nie? Treba to vedieť!

Každý dobrý vzťah je založený na hlbokom priateľstve a to je založené na spoločných zážitkoch a záujmoch. Ak s niekým neudržiavam priateľstvo, ťažko sa s ním budem cítiť dlhodobo dobre. Priateľstvo utužuje spoločný záujem. Ak s niekým spoločný záujem nemám, nebudem chcieť s takýmto človekom ani tráviť svoj čas.

Počiatočné nadšenie vo vzťahu pominie a bežný život potrebuje priateľa. Skutočný vzťah stráca zmysel, ak s danou osobou nie som v priateľskom zväzku. Preto chceme, aby náš partner spĺňal predpoklady na priateľstvo.

Nasledujúci test vám pomôže odhaliť podstatné stránky vašej osobnosti, ktoré sú základom pri hľadaní priateľov. Na perspektívny vzťah by ste si mali partnera vybrať práve s ohľadom na ne.

Cieľ testu:
Pomôže odhaliť skryté nekompatibility vo vašom vzťahu, ktoré ho môžu neskôr rozložiť.

Test robte každý zvlášť.

Každý z vás si na svoj list papiera napíše, ako by mal podľa jeho predstáv vyzerať ideálny partnerský vzťah. Nijako sa neobmedzujte a napíšte všetko, čo vám napadne. Vysnívajte si vlastné zážitky aj vlastnosti svojho partnera. Používajte krátke vety.

Ďalej si odpovedzte na otázky:
– Aké je moje poslanie a čo potrebujem na jeho realizáciu od svojho partnera?
– Aké mám sexuálne potreby a čo potrebujem od svojho partnera?
– Aké mám plány, priority a želania v 4 kvadrantoch (práca, peniaze, zdravie a vzťahy)?
– Aké mám záujmy?
– Po čom túžim?
-Ako chcem prežívať lásku?
-Akú hodnotu má v mojom živote vernosť?
– Čo v živote nenávidím?
– Čo ma v živote nudí?
– Bez čoho sa v živote zaobídem?

Zodpovedaním týchto otázok získate zoznam odpovedí, ktoré si sami ohodnoťte podľa dôležitosti stupnicou od 1 do 10. Desať znamená maximálne dôležité.

Zakrúžkujte tri najvyššie a tri najnižšie hodnoty. To isté spraví váš partner (sám, bez vašej pomoci).

Na úspešný vzťah je dôležité, aby ste mali spoločnú aspoň jednu vysokú hodnotu a aby ste nenašli žiadnu zo svojich najnižších medzi partnerovými najvyššími hodnotami.

Ďalšie metódy
Na otestovanie kompatibility s partnerom, ktoré váš vzťah pomôže uchrániť od krachu v budúcnosti, nájdete v mojom audioprograme 7 metód výberu životného partnera.

Autor: Aleš Kalina, kouč