Fašiangy, to je úžasné obdobie spojené so zábavou, dobrým jedlom a pitím!

Plesy a fašiangové zábavy

Fašiangy, v dávnejšej dobe aj u nás nazývaným obdobím „ masopustu“ (maso pust ), je obdobie, ktoré sa začína po Troch kráľoch a končí Popolcovou stredou, kedy sa začína štyridsaťdňový pôst.

Je to obdobie zimy, kedy sa menej pracovalo na poli a komory boli zásobené mäsom zo zabíjačiek. Hoci dnes už pracujeme rovnako v zime, či lete, stále sa tešíme na zábavy, plesy a tradičné fašiangové dobroty.

Na vidieku sa dodnes dodržujú tradičné zvyky. Patria k nim zabíjačky, maškrty, tancovačky, kedy sa mládenci obliekajú do masiek a chodia v poslednú fašiangovú nedeľu z domu do domu. Za to dostávajú výslužku a to v podobe dobrôt ako slanina, klobásky, šišky a fánky. Fašiangy sa končia v utorok, kedy je posledná zábava, spojená s pochovávaním basy.

V mestách sa po Troch kráľoch začína obdobie plesov, maškarných plesov a rôznych štylizovaných zábav rodákov, poľovníckych či iných združení. Fašiangy sú spoločenskou časťou roka, kedy sa ľudia zabávajú a preobliekajú sa za rôzne maškary, čo nám našťastie zostalo z dávnych čias. Ľudia sa tešia a dúfajú, že nastávajúci rok bude celý šťastný a veselý.

Tak nech len je a nech sa môžeme tešiť aj o rok na krásne a veselé Fašiangy!

Autor: Wera

Plesy a fašiangové zábavy