Dovolenkárom sme ušetrili milióny eur

36Čoraz viac Slovákov si uvedomuje význam cestovného poistenia. Či už sa chystajú na služobnú cestu alebo letnú dovolenku, skôr ako vycestujú, dbajú na ochranu svojho zdravia a majetku, a robia dobre. Okrem pokazeného zážitku si tí menej predvídaví môžu z vysnívanej destinácie priniesť aj faktúru od lekára alebo z nemocnice na tisícky eur. Minulý rok Allianz – SP uhradila za cestovateľov spolu takmer 4 milióny eur.

Najväčšie poistné udalosti v roku 2014

V jednom prípade poisťovňa klientovi ušetrila viac než 322-tisíc eur. Počas pobytu v USA sa musel akútne podrobiť operácii pažeráka a v nemocnici strávil približne šesť týždňov. Slovák bol poistený a Allianz – SP za neho uhradila všetky náklady spojené s liečením a prevozom na Slovensko.

Možné následky nepredvídateľných úrazov a ochorení v zahraničí preto netreba podceňovať. V uplynulom roku poisťovňa za klientov uhradila aj náklady na vážne zdravotné problémy, ako infarkt, viacnásobné zranenia po dopravnej nehode či komplikovanú operáciu bedrového kĺbu, ktorá si tiež vyžadovala hospitalizáciu a prevoz pacienta na Slovensko. Škoda sa v týchto prípadoch vyšplhala na niekoľko desiatok tisíc eur.

 

Najčastejšie škody na zdraví

Aj liečenie na prvý pohľad menej závažných úrazov a ochorení môže v zahraničí prekvapiť nemalou sumou. Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a menšie či stredne závažné úrazy (od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur).

 

Najviac škôd v Turecku

V roku 2014 evidovala Allianz – SP najviac hlásení z cestovného poistenia v Turecku. Vysoký počet 1130 škôd je spôsobený najmä tým, že Turecko stále patrí k najnavštevovanejším letným destináciám Slovákov. Krajinou s druhým najvyšším výskytom poistných hlásení bol v minulom roku Egypt. Pre oba tieto štáty je príznačná najmä zvýšená frekvencia výskytu žalúdočných a črevných ochorení.

 

Bezpečné Chorvátsko?

Z pohľadu celkových vyplatených poistných súm je rebríček trochu odlišný. Súčet vyplatených náhrad škôd bol tiež najvyšší v Turecku, a to takmer 650-tisíc eur. Druhé najvyššie plnenia boli v USA, kde sú spravidla najvyššie poplatky za ošetrenie a liečenie, čo ukazuje aj vlaňajšia poistná udalosť s vyše 300-tisícovým plnením. Trojicu štátov s najvyšším sumárnym plnením uzatvára Egypt. Zaujímavé je, že v Chorvátsku, v jednej z najnavštevovanejších dovolenkových destinácií Slovákov, bol v minulom roku počet nahlásených škôd i objem plnení relatívne nízky.