Dobrý večer. Som na starobnom dôchodku. Máte životné a úrazové poistenie aj pre dôchodcov? Ďakujem

Dobrý deň, Allianz – SP ponúka dôchodcom program kapitálového životného poistenia Senior, ktorý poskytuje poistnú ochranu pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80., prípadne 95. roku života. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a  finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.