Dobrý deň. Moja otázka je možno nepodstatná, ale stalo sa…Zo spoločných priestorov v bytovom dome mi bol odcudzený pomerne drahý bicykel. Mám nárok na poistné plnenie napriek tomu, že dvere na „bicykliarni“ poškodené neboli? Ďakujem za odpoveď.

V poistení Môj domov miestom poistenia v bytovom dome je aj príslušenstvo bytu. Spoločné priestory ako je uvádzaná „bicykláreň“ nie sú príslušenstvom bytu v zmysle poistných podmienok a teda za bicykel ukradnutý z takýchto priestorov by nebolo poskytnuté plnenie. Výnimkou by bol iba prípad, ak by uvedený priestor bol určený preukázateľne (napr. nájomnou zmluvou) na výlučné užívanie poisteného. V každom prípade by sa muselo jednať ale o krádež niektorým zo spôsobov definovaným v príslušných poistných podmienkach.