Desať dôvodov, prečo nie sme zdraví

Desať dôvodov, prečo nie sme zdraví

Ako so zdravím súvisia peniaze, vzťahy a práca?
V súčasnosti sú skúmané priame súvislosti dôležitých stránok života (zdravia, medziľudských vzťahov, práce a zmysluplných aktivít) so šťastím. Ukazuje sa, že úspešnosť v týchto oblastiach zosilňuje pocit šťastia. Platí to však aj naopak – prežívané pozitívne emócie spätne zvyšujú pravdepodobnosť, že budeme napríklad zdraví.

Každá choroba môže mať mnoho príčin. V nasledujúcom texte sa dočítate o desiatich veľmi častých príčinách chorôb, o ktorých ste možno ani nevedeli, že môžu mať na svedomí váš zlý zdravotný stav. Prečo teda nie sme zdraví?

Pretože…

1) nie sme šťastní
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že nie sme zdraví, pretože nie sme šťastní. Výskumy ukázali, že vyššia miera spokojnosti sa prejavuje aj zlepšením zdravotného stavu.

2) príliš sa stresujeme
Súčasný svet je veľmi rýchly, uponáhľaný a na človeka sú často kladené vysoké nároky. Takmer denne sa ocitáme v strese. Niekoľko výskumov z posledných rokov ukazuje, že stres môže ovplyvňovať imunitné funkcie po každej stránke.

3) pohybujeme sa v zlom sociálnom prostredí
Na vznik chorôb pôsobia aj takzvané sociálne determinanty zdravia, napríklad sociálna opora alebo sociálno-ekonomický status. Na človeka pôsobí pracovné prostredie, v ktorom sa pohybuje, to, kde žije, atď. Sociálne znevýhodnenie môže mať mnoho podôb a na ľudskom zdraví sa prejaví najmä dlhodobý život v nevhodných a stresujúcich sociálnych a ekonomických podmienkach.

4) trpíme nedostatkom peňazí
So zlou sociálnou situáciou bezprostredne súvisia peniaze. Ak ich má človek málo, nemá dostatok potravín alebo jeho jedálny lístok nemá správne zloženie. To sa potom logicky musí prejaviť zdravotnými komplikáciami.

5) naša práca nás neuspokojuje
Na zdravotný stav jedincov má vplyv tak stres na pracovisku (vysoké nároky, ktoré tu na človeka kladú, alebo pocit nedostatočnej finančnej odmeny), ako aj obava zo straty zamestnania, prípadne jeho úplná absencia.

6) sme nezamestnaní
Príliš neuspokojivé alebo neisté zamestnanie má rovnako nepriaznivý vplyv na zdravotný stav ako nezamestnanosť. Nezamestnaní a ich rodiny trpia podstatne vyšším rizikom chorobnosti, ale aj predčasného úmrtia. Mimoriadne významné sú duševné a kardiovaskulárne choroby.

7) nedbáme na prevenciu
Prevencia je činnosť, ktorá vedie k upevneniu zdravia, zabráneniu vzniku chorôb a predovšetkým k predĺženiu aktívnej dĺžky života. Mnohí ľudia však dnes nemajú čas pravidelne jesť, zabehať si alebo dokonca navštíviť lekára.

8) náš životný štýl je zlý
Genetická výbava nie je jediným rizikovým faktorom vážnych chorôb. Svoju úlohu nepochybne zohráva aj voľba životného štýlu. So zmenou životného štýlu môžeme začať prakticky kedykoľvek, a to napríklad tak, že do jedálneho lístka zaradíme viac zeleniny a ovocia, budeme pravidelne cvičiť a primerane oddychovať, udržíme si optimálnu hmotnosť alebo prestaneme fajčiť.

9) nestaráme sa o medziľudské vzťahy
Rolou psychologických faktorov pri udržiavaní dobrého zdravotného stavu sa zaoberá psychológia zdravia. Podľa nej predovšetkým vzťahy ovplyvňujú našu emočnú a telesnú pohodu, takzvaný well-being. Zdravší budú pravdepodobne ľudia, ktorí sú presvedčení, že si ich ostatní vážia a v prípade potreby sú ochotní poskytnúť im pomoc a starostlivosť.

10) dostávame do tela priveľa škodlivých látok
Niektorí ľudia sa snažia zvládnuť svoj stres pomocou alkoholu, cigariet alebo konzumovaním zdravotne nevhodných potravín. Mali by sme si však uvedomiť, že fajčenie alebo pitie alkoholu síce môže skutočne znižovať nepríjemné pocity vyvolané stresom, ale na naše zdravie rozhodne nemá dobrý vplyv.

Ak máte konkrétnu otázku, kliknite na: https://ales-kalina.cz/poradna