Zdravie

Desať chýb, ktoré robia pri liečbe pacienti trpiaci depresiou

depresia

Každý človek potrebuje pomoc, či už v záhrade pri ryľovaní, keď niečomu nerozumie a najmä keď je chorý. Bez ohľadu na diagnózu. Pocit, že pri ňom niekto stojí a fakt, že mu svojou prítomnosťou dodáva vnútornú silu bojovať, sa nikdy zaplatiť nedá. No má najväčšiu hodnotu počas nášho bytia.

Odmietanie pomoci
Počas depresie môžete mať pocit, že vám už nič nepomôže, váš stav nič nezmení a žiadna liečba nemá zmysel. Nie je to pravda, takéto pocity sú súčasťou depresie. Liečba má zmysel a váš stav sa vďaka nej postupne zlepší, hoci to môže trvať niekoľko týždňov. Aj keď sa vám to počas choroby zdá neuveriteľné, časom budete v rovnakej kondícii ako predtým a budete sa cítiť dobre.  Neodmietajte pomoc a navštívte odborníka.

Nedôsledné dodržiavanie  liečby
Lieky vám môžu pomôcť len vtedy, ak budete dodržiavať správne dávkovanie, nebudete liečbu svojvoľne prerušovať ani pozmeňovať. Ak vám liečba spôsobuje ťažkosti, informujte o nich svojho lekára. Iba on dokáže liečbu prispôsobiť priamo pre vás.

Náhle prerušenie liečby
Prerušenie liečby je častou chybou pacientov, ktorá môže mať aj fatálne následky. Niektorí ľudia „nevydržia“ obdobie, kým liečba začne účinkovať a vysadia ju s domnienkou, že nefunguje. Ďalší majú tendenciu lieky vysadiť, keď sa už cítia lepšie. Je to veľmi nesprávny krok, ak totiž neuplynulo dostatočne dlhé obdobie, príznaky depresie sa bez liečby veľmi skoro vrátia. Prípadne môže dôjsť k vážnym komplikáciám ochorenia a váš stav sa môže ešte zhoršiť.

Zamlčiavanie dôležitých informácii okoliu a lekárovi
Lekár musí vedieť všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú vášho zdravotného stavu. Nebude vás odsudzovať, ani sa vám vysmievať, ani nikomu nepovie, čo sa od vás dozvedel – jeho úlohou je pomôcť vám. Ak máte myšlienky na samovraždu, alebo ste sa o ňu pokúsili, je nutné, aby lekár o tom vedel. Nie je dobré tajiť váš stav ani pred okolím a rodinou. Lekár musí vedieť ako sa cítite a či sa s vami nedeje niečo podstatné, aby vás mohol účinne liečiť. Vaši blízki vás tiež môžu podporiť iba vtedy, ak budú vedieť, v akom stave práve ste.

Užívanie alkoholu a drog 
Alkohol a drogy depresiu nevyliečia ani nezmiernia. Môžu vám priniesť chvíľkovú úľavu,  potom sa  však depresívne pocity ešte prehĺbia. Závislosť, ktorá vzniká, depresiu ešte zhoršuje a komplikuje, vzniká začarovaný kruh.

Rizikové správanie, vrátane sexuálneho
Rizikové správanie neprehluší depresívne pocity, naopak prináša pocity viny, výčitky svedomia a zhoršuje celkový stav. Ani “adrenalínové” činy, ktoré môžu ohroziť váš život či zdravie vás depresie nezbavia. Okrem toho rizikový sex prináša so sebou nepríjemné následky ako nechcené tehotenstvo či pohlavné choroby.

Rozhodovanie sa o dôležitých veciach počas choroby
Depresia významne skresľuje úsudok a celkové prežívanie. Je to absolútne nevhodné obdobie na dôležité rozhodnutia, najmä ak tieto rozhodnutia môžu zmeniť vzťahy v rodine, práci či v partnerskom živote. Následky takýchto nesprávnych rozhodnutí môžu byť neodvratné a nemenné a môžete nimi  výrazne ublížiť sebe i ľuďom, ktorých máte radi.

Snaha “vzchopiť sa” za každú cenu
Depresia je ochorenie vôle. A keďže „vzchopiť sa“ sa dá iba vôľou, pri depresii to bez liečby nie je možné. Pokusy zvládnuť depresívne príznaky bez pomoci lekárov a okolia vás zbytočne vyčerpajú a predĺžia obdobie, ktoré budete potrebovať na zotavenie sa.

Snaha plniť si povinnosti aj napriek zhoršujúcemu sa stavu
Ten, kto má zlomenú nohu alebo zápal pľúc, nemôže bežať maratón a človek s depresiou si nemôže plniť svoje povinnosti akoby bol zdravý. Naopak, vhodný je pokoj a odpočinok, najdôležitejšie je vyliečiť sa. Snaha “normálne fungovať“ aj napriek depresii  prinesie predĺženie ochorenia a zhoršenie príznakov.

Zmena prostredia či návykov v snahe uľaviť si od ťažkostí
Zahraničná dovolenka, zmena denného režimu ani nové aktivity ešte nikomu nepomohli z depresie. Naopak, nové neznáme prostredie a nevyskúšané veci sú pri depresii zdrojom stresu a únavy. Boli by pre vás obrovskou záťažou, ktorá by vaše ochorenie zhoršila a prehĺbila.

Zdroj: Erika Z.
Foto:
Shutterstock

depresia

Click to comment

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top