Čomu dávajú muži prednosť?

Prieskumy sa nedajú oklamať. Keby som to tvrdil len ja sám za seba, hanbil by som sa za to. Táto veta však pochádza z prieskumu medzi nezadanými mužmi. Každý muž má síce o svojej partnerke vlastné špecifické predstavy, ale v týchto sa zhodne väčšina z nich. 

 

 

Aleš Kalina,kouč

Ideálna žena je podľa štúdie skvelou milenkou a má neustále chuť na sex. K tomu navyše rada veľa je, a pritom je chudá. Dokáže zarábať dostatok peňazí, ale pritom je rada stále doma a vie sa kvalitne postarať o potomkov… Na druhej strane existuje iný prieskum –medzi ženami –, ktorý sa dopracoval k záveru, že ženy považujú u mužov za najlepšie lákadlá moc, peniaze a inteligenciu.

Keď tieto dva prieskumy dáme pekne vedľa seba, nádherne na nich vidíme obrovské rozdiely panujúce pri oboch pohlaviach. Muži si radi zasúložia a naplnia brušká, ženy, naopak, vyhľadávajú zabezpečenosť rodu, oporu a inteligenciu vedúcu k presadzovaniu odvážnych postojov.

 

Hlavy oboch pohlaví majú podobné nastavenia

Uvedomme si, že mozog je nastavený tak, že produkuje pozitívne emócie na veci, ktoré sú pre človeka v danom okamihu dôležité. Ak ich však riadne nekultivujeme, môžu zostať celý život na základnom (zvieracom) stupni. V takom prípade bude k prelínaniu potrieb mužov a žien dochádzať len ťažko.

 

Podľa prieskumov hľadá každé pohlavie úplne niečo iné

Preto odporúčam:
Muži – odpútajte sa od svojich živelných pudov. Je potrebné, aby ste osobnostne trochu vyrástli a opustili svoje mamičkárstvo. Urobte zo seba dôveryhodných jedincov, ovládajúcich svoje emócie, schopných zabezpečovať svojich blízkych nielen financiami, ale aj láskou a pohodou. Odpútajte sa aspoň občas od svojich sexuálnych pudov a pozrite sa na svet očami žien. Naučte sa viac načúvať a vypínať logiku.

Ženy – nechcite len bohatstvo a slávu, ale aj zdravé vnútorné postoje a motívy. Samo bohatstvo a moc vám nedá dostatok lásky a náklonnosti. Budete mať síce plnú peňaženku, ale prázdnu dušu.

Autor: Aleš Kalina