Čomu dávajú muži prednosť?

Hlavy oboch pohlaví majú podobné nastavenia

Prieskumy sa nedajú oklamať. Keby som to tvrdil len ja sám za seba, hanbil by som sa za to. Táto veta však pochádza z prieskumu medzi nezadanými mužmi.

 Každý muž má síce o svojej partnerke vlastné špecifické predstavy, ale v týchto sa zhodne väčšina z nich. Ideálna žena je podľa štúdie skvelou milenkou a má neustále chuť na sex. K tomu navyše rada veľa je, a pritom je chudá. Dokáže zarábať dostatok peňazí, ale pritom je rada stále doma a vie sa kvalitne postarať o potomkov…

Na druhej strane existuje iný prieskum – medzi ženami –, ktorý sa dopracoval k záveru, že ženy považujú u mužov za najlepšie lákadlá moc, peniaze a inteligenciu.

Keď tieto dva prieskumy dáme pekne vedľa seba, nádherne na nich vidíme obrovské rozdiely panujúce pri oboch pohlaviach. Muži si radi zasúložia a naplnia brušká, ženy, naopak, vyhľadávajú zabezpečenosť rodu, oporu a inteligenciu vedúcu k presadzovaniu odvážnych postojov.

Hlavy oboch pohlaví majú podobné nastavenia

Uvedomme si, že mozog je nastavený tak, že produkuje pozitívne emócie na veci, ktoré sú pre človeka v danom okamihu dôležité. Ak ich však riadne nekultivujeme, môžu zostať celý život na základnom (zvieracom) stupni. V takom prípade bude k prelínaniu potrieb mužov a žien dochádzať len ťažko.

Podľa prieskumov hľadá každé pohlavie úplne niečo iné

Preto odporúčam:Aleš Kalina
Muži – odpútajte sa od svojich živelných pudov. Je potrebné, aby ste osobnostne trochu vyrástli a opustili svoje mamičkárstvo. Urobte zo seba dôveryhodných jedincov, ovládajúcich svoje emócie, schopných zabezpečovať svojich blízkych nielen financiami, ale aj láskou a pohodou. Odpútajte sa aspoň občas od svojich sexuálnych pudov a pozrite sa na svet očami žien. Naučte sa viac načúvať a vypínať logiku.

Ženy – nechcite len bohatstvo a slávu, ale aj zdravé vnútorné postoje a motívy. Samo bohatstvo a moc vám nedá dostatok lásky a náklonnosti. Budete mať síce plnú peňaženku, ale prázdnu dušu.

Autor: Aleš Kalina

 

Portrait of a young man thinking